przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

45 kotłów na pellet zamontowanych w Gminie Poręba w ramach projektu OZE!

7 Czerwca 2022

Informujemy, że Gmina Poręba zakończyła instalację kotłów na pellet w ramach projektu ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Dokonano odbioru końcowego 45 zainstalowanych kotłów pelletowych i  zakończono umowę z Wykonawcą.

Tym samym wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować elektronicznie na adres:


Ponadto dla Mieszkańców, u których zostały wykonane montaże kotłów, wystawione zostaną Faktury w zakresie ubezpieczenia przedmiotowych instalacji.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno - finansowej zawartymi w §3,  pkt 2: 

„Ubezpieczenia instalacji OZE, o którym mowa w ust. 1 pkt 7) dokona Gmina poprzez wybór Ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Mieszkańca na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej.”

Jednocześnie przypominamy wszystkim beneficjentom z zainstalowanymi kotłami na pellet, iż powinni postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami obsługi oraz DTR kotła.  Niedozwolonym jest korzystanie z  niecertyfikowanego opału niewiadomego pochodzenia, jak również ingerencja w sterownik kotła - poza opisanymi w instrukcji. Przypadki takie będą skutkowały wyłączeniem danego kotła z gwarancji Wykonawcy - firmy Ergo Ekologia Sp. z o.o.

 

Mieszkańcy, którzy nie zakwalifikowali się na instalację kotła na biomasę z ramienia projektu OZE, mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w programie Czyste Powietrze. W tym celu zapraszamy do kontaktu z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym pod numerem telefonu: 326771355 wewn. 134.

do góry