przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zaproszenie

10 Lipca 2020

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 10 lipca 2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowej do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która powołana zostanie celem opiniowania ofert złożonych na ww. konkurs.

Uwaga: Z możliwości udziału w pracach Komisji wyłączone są osoby reprezentujące organizacje biorące udział w ww. otwartym konkursie ofert oraz osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym wobec biorących udział w konkursie, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji przyjmowane będą do 17 lipca 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: funduszeue@umporeba.pl,
  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Poręba, 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1, pok. nr 1 (decyduje data wpływu).

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 677 13 55 wew. 128.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Zarządzenie 128/2020 - plik niedostępny cyfrowo / 105.82KB
ilość pobrań: 379
Zarządzenie 128/2020 - plik niedostępny cyfrowo 105.82KB zobacz
pdf Załącznik do Zarządzenia nr 128/2020 - plik niedostępny cyfrowo / 69.21KB
ilość pobrań: 407
Załącznik do Zarządzenia nr 128/2020 - plik niedostępny cyfrowo 69.21KB zobacz

do góry