przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zaproszenie osób reprezntujących organizacje pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 do udziału w pracach komisji konkursowej

17 Marca 2021

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 17 marca 2021 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarządowej do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która powołana zostanie celem opiniowania ofert złożonych na ww. konkurs.

Uwaga: Z możliwości udziału w pracach Komisji wyłączone są osoby reprezentujące organizacje biorące udział w ww. otwartym konkursie ofert oraz osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym wobec biorących udział w konkursie, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji przyjmowane będą do 1 kwietnia 2021 roku.

Zgłoszenia można dokonać:
- w formie elektronicznej na adres e-mail: jkowalska@umporeba.pl,
- w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Poręba, 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1, pok.
nr 10 (decyduje data wpływu).

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32/677 13 55 wew. 134.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Formularz / 112.91KB
ilość pobrań: 282
Formularz 112.91KB zobacz
pdf Zaproszenie / 114.12KB
ilość pobrań: 273
Zaproszenie 114.12KB zobacz
pdf Zarządzenie nabór do komisji 2021 / 143.07KB
ilość pobrań: 288
Zarządzenie nabór do komisji 2021 143.07KB zobacz

do góry