przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

17 Stycznia 2020

Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Syzyf” w Porębie
KRS: 0000049386

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 1 /2019 Walnego Zebrania Członków Ogniska TKKF „Syzyf” z dnia 25.02.2019r. w sprawie rozwiązania Ogniska TKKF „Syzyf” i postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23. 12.2019r. wszczęta została procedura likwidacji Ognista TKKF „Syzyf” w Porębie w likwidacji.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali: Jan Macherzyński i Ewa Grzesiak. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 stycznia 2020 r. na adres mailowy: spoleczny@umporeba.pl

Dane kontaktowe

 • Ogłoszeniodawca:
  Ognisko TKKF „Syzyf” w likwidacji
 • Imię i nazwisko:
  Ewa Grzesiak
 • E-mail:
 • Telefon: +48 32 67 71 857
do góry