przejdź do treści

Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

25 Listopada 2020

Na podstawie uchwały Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Poręba wydał Zarządzenie Nr 225/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konsultacje rozpoczynają się 23 listopada i potrwają do 6 grudnia 2020 roku. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej, a osobą odpowiedzialną za ich przebieg jest Karolina Ostrowska, Główny Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE Urzędu Miasta Poręba. 

Organizacje pozarządowe mają dwa tygodnie na składanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu Programu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 23 listopada 2020 roku.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej miasta lub w kancelarii Urzędu Miasta Poręba.  

Opinie prosimy przedkładać do Urzędu Miasta Poręba (ul. Dworcowa 1) poprzez złożenie formularza w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku urzędu. 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Formularz ankiety / 29,32KB
ilość pobrań: 71
Formularz ankiety 29,32KB zobacz
doc Program współpracy 2021 / 147KB
ilość pobrań: 44
Program współpracy 2021 147KB -
pdf Projekt uchwały / 28,34KB
ilość pobrań: 61
Projekt uchwały 28,34KB zobacz
doc Uchwała / 24,5KB
ilość pobrań: 21
Uchwała 24,5KB -
doc Zarządzenie o konsultacji / 32,5KB
ilość pobrań: 29
Zarządzenie o konsultacji 32,5KB -

do góry