przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Nieruchomość gruntowa, zabudowana przy ul.Zakładowej – Przetarg.

24 Stycznia 2020

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Poręba

Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Porębie przy ul. Zakładowej oznaczoną numerem działki 12087/15 obręb Poręba, o powierzchni 16 906 m2 objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu księgą wieczystą nr CZ1Z/00073678/7.

Opis nieruchomości:

 • Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „B” – zabudowa mieszkaniowa.
 • Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów przemysłowych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Działka ma bezpośredni dostęp do ulicy Zakładowej.
 • Działka nie jest uzbrojona.
 • Działka ma nieforemny kształt.
 • Działka porośnięta jest drzewami i w części znajduje się na terenach podmokłych .
 • Na terenie działki znajdują się fundamenty – pozostałości budynku przemysłowego.

Link do ogłoszenia na BIP

plan działki

do góry