przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Nieruchomość gruntowa, zabudowana przy ul.Zakładowej – Przetarg.

24 Stycznia 2020

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Poręba

Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Porębie przy ul. Zakładowej oznaczoną numerem działki 12087/15 obręb Poręba, o powierzchni 16 906 m2 objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu księgą wieczystą nr CZ1Z/00073678/7.

Opis nieruchomości:

  • Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „B” – zabudowa mieszkaniowa.
  • Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów przemysłowych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Działka ma bezpośredni dostęp do ulicy Zakładowej.
  • Działka nie jest uzbrojona.
  • Działka ma nieforemny kształt.
  • Działka porośnięta jest drzewami i w części znajduje się na terenach podmokłych .
  • Na terenie działki znajdują się fundamenty – pozostałości budynku przemysłowego.

Link do ogłoszenia na BIP

plan działki

do góry