przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Można zgłaszać uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

9 Marca 2023

Planem objęte zostało ok. 600 hektarów północno-wschodniej części Poręby. Burmistrz Poręby zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

To jeden z najważniejszych planistycznych dokumentów miasta. Wyznacza kierunki rozwoju gminy wskazując m.in. na to, co i gdzie będzie można budować lub w co inwestować w przyszłości.

We wtorek 7 marca, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dla północno-wschodniej części Poręby - został wyłożony i poddany publicznej dyskusji.

Wszyscy chętni mogli przyjrzeć się dokumentowi z bliska, a obecnym na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie urzędnikom i urbanistom, zadać swoje pytania.

spotkanie z mieszkancamiJak wygląda dalsza część procedury związanej z zatwierdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jak informuje Urząd Miasta Poręba, ze względu na duży obszar opracowania dokumentu planistycznego, a także zainteresowanie samym projektem, przedłużone zostały terminy zarówno wyłożenia planu do wglądu - do 20 marca, jak i zgłaszania do niego uwag - do 3 kwietnia.

- Po tym terminie burmistrz miasta ma 21 dni na uwzględnienie zastrzeżeń i jeśli nie będą to znaczące uwagi dla całego procesu, na przypadającej po tym czasie sesji Rady Miasta Poręba nowy plan zostanie poddany pod głosowanie - mówi Klaudia Kratochwil, podinspektor w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poręba.

Co ciekawe, w projekcie, o którym mowa, pojawia się m.in. zupełnie nowe połącznie drogowe, które w przyszłości może stanowić oś drogową odciążającą Drogę Krajową nr 78 i prowadzącą do będącego w budowie porębskiego osiedla „Na Stoku”. - Pamiętajmy jednak, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ma charakter planistyczny, do decyzji inwestycyjnych jeszcze długa droga - zaznacza Klaudia Kratochwil.

Z dokumentami planistycznymi będzie można zapoznać się na stronie BIP lub w Urzędzie Miasta, w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 5.

do góry