przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

KONSULTACJE - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+ Aktualizacja 2021-2023

9 Sierpnia 2021

Proces rewitalizacji, to proces przywracania życia w mieście. W zaktualizowanym na lata 2021-2023 dokumencie opisano  obszary objęte sytuacją kryzysową w mieście oraz wskazano na przyjęte sposoby radzenia sobie z nimi (obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji).

Obszar zdegradowany, to obszar na którym występują społeczne oraz techniczne, funkcjonalno-przestrzenne lub gospodarcze sytuacje uznawane za kryzysowe. Zgodnie z wytycznymi obszarem rewitalizacji objąć można maksymalnie 30% mieszkańców miasta oraz nie więcej niż 20% jego powierzchni. Jest to obszar o najwyższej koncentracji niepożądanych zjawisk. Etap konsultacji społecznych jest kolejną okazją dla mieszkańców do podzielenia się spostrzeżeniami, sugestiami i uwagami ze środowiskiem samorządowym i jego jednostkami organizacyjnymi.

Do tej pory odbyły się cztery spotkania partycypacyjne, które ze względu na sytuację epidemiczną zdominowane były przez kontakt online, formy ankietowe oraz zrealizowane w ograniczonym zakresie rozmowy podczas wizyt studyjnych. Liczmy na Państwa zainteresowanie i aktywne zabieranie głosu. Jest to ostatnia konsultacja dokumentu.

Ankieta konsultacji społecznych tutaj.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf LPR_konsultacje / 6.19MB
ilość pobrań: 891
LPR_konsultacje 6.19MB zobacz

do góry