przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Hala sportowa

Hala sportowa w Porębie

 • Hala sportowa42-480 Poręba; ul. LWP 4

Godziny otwarcia Hali Sportowej

 • Poniedziałek – Piątek 08:00 – 22:00
 • Sobota – Niedziela 09:00 – 22:00

W razie potrzeby godziny otwarcia hali mogą ulec zmianie

Cennik:

 1. Wynajem hali 1,5 godz. (gry zespołowe):
  • z pełnym oświetleniem – 110.00 zł.
  • 1/3 oświetlenia – 100.00 zł.
  • bez oświetlenia – 70.00 zł.
 2. Wynajem hali 1,5 godz. ( tenis, badminton):
  • z pełnym oświetleniem – 80.00 zł.
  • 1/3 oświetlenia – 70.00 zł.
  • bez oświetlenia – 50.00 zł.
 3. Mecze sportowe:
  • z pełnym oświetleniem – 270.00 zł.
  • 1/3 oświetlenia – 240.00 zł.
  • bez oświetlenia – 150.00 zł.
 4. Wynajem 1/3 hali 1,5 godz. (gry zespołowe)
  • z pełnym oświetleniem – 50.00 zł.
  • bez oświetlenia – 40.00 zł.

Turnieje, imprezy sportowe i kulturalne nie ujęte w cenniku podlegają indywidualnemu uzgodnieniu.

Regulamin korzystania z hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie

§ 1

 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Hala sportowa jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 22.00,
  • sobota – niedziela w godz. 9.00 – 22.00,
  • w razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.
 4. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych prowadzonych przez miasto Poręba.
 5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust.4, hala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

 1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje salę główną z boiskami do gier zespołowych i tenisa ziemnego.
 2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.
 3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnymi osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem szkoły.
 4. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za organizację wykorzystania hali sportowej oraz przygotowanie miesięcznego harmonogramu wynajmu pomieszczeń.
 5. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zobowiązane są do podpisania z dyrektorem szkoły umowy najmu.
 6. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala z nim sprawy organizacyjne.

§ 3

 1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchnię boiska.
 2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są do:
  • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  • utrzymania czystości w obiekcie,
  • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
  • podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracownikom obsługi.
 3. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 4. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i zasad niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu wykroczeń.
do góry