przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Komunikat. Ćwiczenia Renegade - SAREX-20

7 Października 2020

KOMUNIKAT. ĆWICZENIA RENEGADE - SAREX-20

Informuję, że w dniach 6 - 9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20.


Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
w pierwszym dniu ćwiczenia tj. 06.10.2020 r. w godz. 8.00 - 10.00 Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku, celem przeprowadzenia treningu systemu alarmowania i ostrzegania, podczas  którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z powyższym zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), informuję, że w ramach ww. ćwiczenia emitowane będą za pomocą syren sygnały alarmowe oznaczające:

- ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty,

- odwołanie alarmu  - dźwięk ciągły trwający trzy minuty

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie gmin i powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

do góry