przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Trwa budowa drogi do Osiedla na Stoku

13 Kwietnia 2021

Choć roboty ziemne pokrzyżowała zima, teraz praca tutaj wrze. Mowa o budowie drogi dojazdowej do mającego powstać przy ul. Partyzantów porębskiego Osiedla na Stoku.

Teren budowy przy ul. Partyzantów został przekazany wykonawcy - zawierciańskiej spółce JANSBUD - we wrześniu zeszłego roku. Wykonawca szybko przystąpił do prac przygotowawczych, czyli korytowania pod drogę wiodącą do osiedla. Niestety warunki zimowe szybko zamknęły plac budowy. - Technologia wzmocnienia podbudowy z kruszywa cementem wymaga temperatury powyżej 5 stopni Celsjusza - wyjaśnia inspektor budowlany Barbara Czernik.

droga1

Przetarg na kanalizację deszczową

Gdy aura pozwoliła już na wznowienie robót przy uzbrajaniu Osiedlu na Stoku, prace skupiły się na budowie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (wykonano ich 5 sztuk) oraz wpustów ulicznych z przykanalikami włączonymi do studni. Zdecydowano się połączyć fragmenty kanałów deszczowych z kanalizacją deszczową w ulicy Partyzantów. - Po to, by umożliwić odpływ wód opadowych z terenu budowy dróg na osiedlu - podkreśla inspektor Czernik. Dodaje, że w tym celu miasto ogłosiło przetarg, którego zwycięzcą została spółka DOMAX z Boronowa. Teren budowy został jej przekazany w połowie grudnia zeszłego roku.

droga2

Miasto przychyliło się do próśb mieszkańców

Wykonawca zdemontował istniejący kanał o długości 167 metrów w ulicy Partyzantów i przystąpił do budowy nowego kanału deszczowego ze studniami rewizyjnymi o średnicy 1200 mm.

W trakcie realizacji budowy mieszkańcy wystąpili o zabudowanie dodatkowych studni z możliwością włączenia wód opadowych z posesji, ponieważ występują podtopienia na ich działkach. - Prośba mieszkańców została uwzględniona - podkreśla Urząd Miasta Poręba, a co za tym idzie, zabudowano dodatkowe studnie wraz z wyprowadzeniem przyłącza w
celu umożliwienia włączenia z posesji.

droga3

- Okazało się również, że należy odwodnić tereny przyległe pod zabudowę i w tym celu będzie wykonany rów odwadniający włączony poprzez studnię z osadnikiem do nowego kanału deszczowego w ulicy Partyzantów - mówi inspektor Barbara Czernik.

do góry