przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

SP nr 2 z dużym dofinansowaniem

22 Lipca 2022

43 470 zł - taką kwotą dofinansowania pochwalić się może Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie. Na co placówka wyda te pieniądze?

Starania nie poszły na marne. - Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy kwotę 43 470 zł. (w tym wkład własny wynoszący 8 750 zł) w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - mówi Małgorzata Dychus, dyrektor porębskiej SP nr 2.

Monitor interaktywny, drukarka 3D i wiele innych

Szkoła ma już plan wydania otrzymanej kwoty dofinansowania. Co zamierza kupić? - Wybrane zestawy nowoczesnych programów terapeutycznych wraz z monitorem interaktywnym, laptopem, długopisami i drukarką 3D oraz pakietem multimedialnym gier i programów rewalidacyjnych - wylicza Małgorzata Dychus. Wyjaśnia, że te ostatnie wspomogą proces terapii i diagnozy zaspakajając potrzeby szkolnych grup terapii - uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (red.: tzw. SPE są przyporządkowane konkretnym typom niepełnosprawności, które może występować w postaci wad zmysłów, dysfunkcji narządów słuchu, niepełnosprawności ruchowej, upośledzenia umysłowego czy niedostosowania społecznego czy w postaci specyficznych trudności w uczeniu się).

Pomoce naukowe służą do pracy stacjonarnej, ale i zdalnej

Co ważne, zakupione przez porębską podstawówkę pomoce będą mogły zostać wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. - Tak, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów do pracy na zajęciach - podkreśla dyrekcja szkoły.

Nowoczesne programy terapeutyczne, które pojawią się w porębskiej szkole, zapewnią uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. - Ponadto zastosowanie specjalistycznych programów i narzędzi do terapii w czasie zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych wpłyną na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z SPE co lepiej ich przygotuje na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie - mówi Małgorzata Dychus.

do góry