przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Rozpoczyna się jedna z najdroższych inwestycji w naszej gminie

22 Października 2021

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj” - to oficjalny tytuł flagowego projektu, który realizować zaczyna jedna z miejskich spółek.

26 lutego przedstawiciele gminy - a konkretnie rzecz ujmując Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie - podpisali umowę z wykonawcą projektu, czyli małopolską spółką Schwander Polska. - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR - wyjaśnia prezes Grabarczyk.

Umowę na tę ważną, a jednocześnie jedną z najdroższych w historii Poręby inwestycję, podpisywano w towarzystwie burmistrza gminy Ryszarda Spyry.

wiz
MPWiK wystarał się o wiele milionów dofinansowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii. Zakończenie prac planowane jest 31 sierpnia 2022 roku.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Co ważne, realizacja zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie starania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Spółce w rekordowo krótkim czasie udało się pomyślnie przejść wszystkie etapy weryfikacji konkursowej i otrzymać wysokie dofinansowanie na realizację tej ważnej dla miasta i mieszkańców inwestycji. Mowa o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowaniu z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

foto grupowe

Oczyszczalnia w technologii przyszłości

Porębska oczyszczalnia zostanie przebudowana w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dowód? Zgodnie z badaniami, jakość ścieku oczyszczonego porównywalna jest z pierwszą klasą czystości wód płynących (np. górskiego potoku).

Co ciekawe, dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.

- Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu - podkreśla Mariusz Grabarczyk.

 

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

do góry