przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Roździeńskiego i Wiejska będą jak nowe

5 Kwietnia 2022

1 190 metrów gruntownej przebudowy, w efekcie której jeździć będziemy nie tylko po nowej nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej powstaną też m.in. nowe chodniki.

Jak wyglądała sytuacja przed rozpoczęciem remontu? - Z jednej dziury wjeżdżało się w drugą - mówią wprost mieszkający przy ulicach Roździeńskiego i Wiejskiej. Słowa porębian potwierdza Barbara Czernik, inspektor budowlany. - Nawierzchnie były w tym miejscu w bardzo złym stanie technicznym. Trudno było nimi przejechać z uwagi na bardzo głębokie ubytki w nawierzchni bitumicznej - podkreśla pani inspektor.

Nie lepiej wyglądał chodnik wzdłuż ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej. A i to nie koniec. - W trakcie wizji lokalnej sprawdzany był także stan betonowego kanału deszczowego. Po wykonaniu badania kamerą okazało się, że kanał ma liczne przeciwspadki, które uniemożliwiają przepływ wody. W efekcie takiej sytuacji następowała sedymentacja osadów - były tak mocno zbite, że nie dawało się udrożnić kanału - tłumaczy inspektor Czernik.

Z tego powodu została podjęta decyzja o całkowitym demontażu istniejącego kanału. W jego miejsce układany jest nowy z PCW. Wymieniane są również studnie rewizyjne na kanale.

Szeroki zakres robót

Za remont ulic Roździeńskiego i Wiejskiej odpowiada spółka „Domax” z Boronowa, która zwyciężyła w procedurze przetargowej. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 4.10.2021 roku, natomiast termin zakończenia inwestycji upływa 3.10.2022 roku.

Co wchodzi w zakres prac budowlanych? - M.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy drogi, chodników i wjazdów do posesji, frezowanie nawierzchni jezdni, ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni - wylicza inspektor Barbara Czernik. Dodaje, że wzdłuż ulic Roździeńskiego i Wiejskiej powstanie także nowy chodnik (z szarej kostki brukowej) i nowe podjazdy do domów jednorodzinnych wzdłuż remontowanych dróg.

Pobliska skarpa będzie wyplantowana i obsiana nową trawą.

Wymienione zostaną również przykanaliki i 24 studzienki ściekowe w jezdni.
koparka Będzie też nowy wodociąg

Efekt? Po zakończeniu remontu, jazda ulicami Roździeńskiego i Wiejską, będzie już nie tylko bezpieczna, ale też przyjemna. Piesi skorzystają z nowego chodnika. - W dalszym etapie planowana jest budowa ścieżki rowerowej po stronie numerów nieparzystych posesji - zaznaczają przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.

Równocześnie z przebudową ulicy Roździeńskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie buduje nowy wodociąg z rur PE o średnicy 125 mm wraz z wymianą przyłączy. - Nowy wodociąg budujemy od stycznia tego roku. Jego długość to około 1 200 mb. Do dnia dzisiejszego wykonano ponad 500 mb wraz z ponad 40 nowymi przyłączami do budynków mieszkalnych.  Przełączanie na nowy wodociąg będzie realizowane po zakończeniu całości inwestycji czyli w drugiej połowie 2022 roku - zapowiada prezes MPWiK Mariusz Grabarczyk.

- Trasa wodociągu przebiega pod przebudowywanym chodnikiem i oczywiście wodociąg musi być już gotowy, żeby można było wykonać nawierzchnię chodnika - zaznacza inspektor Czernik.

do góry