przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych

1 Czerwca 2022

W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Zarządzeniem nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony II stopień alarmowy BRAVO, który będzie obowiązywał od dnia 01 czerwca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia spowodowanego zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Jednocześnie na podstawie Zarządzeniem nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został wprowadzony III stopień alarmowy CHARLIE-CRP, który także będzie obowiązywał od dnia 01 czerwca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101) i  jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

do góry