przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - II etap zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba w 2022 i 2023 roku”

13 Kwietnia 2023
O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - II etap zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba w 2022 i 2023 roku” (dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2023 roku z termin zakończenia do 18 września 2023 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, potwierdzony kartą przekazania odpadów).

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 29B w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie) w godzinach pracy Urzędu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji w 2023 roku zadań związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie miasta Poręba, na których znajdują się budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte materiałami zawierającymi azbest.  

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Poręba  do  dnia  20 kwietnia 2023 roku

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.umporeba.pl w zakładce Ochrona Środowiska 

Druki  można również pobrać w Referacie Ochrony Środowiska.

UWAGA: Biorąc pod uwagę fakt, iż całość zadania realizowana jest dwuetapowo, nabór osób chętnych do uzyskania dofinansowania ogłoszony był w roku 2022 i obejmował lata 2022 i 2023. W związku z powyższym o możliwości dofinansowania do usuwania azbestu w 2023 roku decyduje obecnie kolejność złożenia wniosku.  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 867 (osoba do kontaktu: Renata Otręba).

do góry