przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI POD OBWODNICĘ

1 Września 2022

ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI POD OBWODNICĘ

                Burmistrz Miasta Poręba informuje, że Wojewoda Śląski prowadzi postępowania w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Poręba, na których realizowana jest inwestycja drogowa „Budowa obwodnicy Poręba i Zawiercie”. Z uwagi na dużą ilość postępowań, Wojewoda Śląski nie ma możliwości zawiadomienia wszystkich stron postępowania pocztą tradycyjną. Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważane jest za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

               Obwieszczenia Wojewody Śląskiego dostępne są w zakładce „Ogłoszenia” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba (https://bip.umporeba.pl/menu-przedmiotowe/ogloszenie) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Poręba.

                W związku z powyższym, osoby posiadające interes prawny powinny uważnie śledzić ogłoszenia publikowane w BIP Urzędu Miasta Poręba.

                Wszelkich informacji w sprawie udziela Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr telefonu 32 207-75-93.

do góry