przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Niemal 200 kontroli szamb w Porębie. Kontrolowane są też prywatne firmy

8 Maja 2024

Nie tylko domy jednorodzinne. Równocześnie z kontrolami zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, inspektorzy z Urzędu Miasta Poręba pod lupę w tej kwestii wezmą także prywatne przedsiębiorstwa.

 

Kontrole to skutek nowelizacji ustawy, która pieczę nad prawidłowym odprowadzaniem nieczystości płynnych nakłada na samorządy. – Sporządziliśmy dwuletni plan kontroli nieruchomości w naszej gminie. Nasi inspektorzy zgodnie z terminarzem na bieżąco kontrolują kolejne ulice, łącznie 1600 adresów – mówi Renata Otręba, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poręba.

Dodaje, że równocześnie z kontrolą domów jednorodzinnych, aktualnie prowadzone są także czynności sprawdzające kwestie dotyczące wywozu szamba w prywatnych przedsiębiorstwach.

- Do tego momentu skontrolowaliśmy już niemal 200 adresów – zaznacza Renata Otręba.

Wciąż wiele do zrobienia

Jak wypadają kontrole w naszej gminie? – Wciąż niezadowalająco – podkreślają inspektorzy. Prawidłowym wywozem nieczystości (przypominamy: obowiązkowo szambo wywożone powinno być raz na kwartał) wykazać może się wciąż niezbyt duża liczba mieszkańców. – Nie wszyscy posiadają umowy na wywóz ścieków – podkreślają inspektorzy.

Na szczęście coraz mniej odnotowuje się procederów związanych z wylewaniem nieczystości w niedozwolone miejsca.

Ukarana może zostać gmina

Należy pamiętać, że nowe przepisy ustawowe zobowiązują gminę do prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Sprawozdania z kontroli gmina musi składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej.

W razie nierzetelnego sporządzenia sprawozdania, zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi, na gminę może zostać nałożona kara od 10 do 50 tys. zł.

O poważne podejście do kwestii odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych apeluje burmistrz Poręby Ryszard Spyra. – Pamiętajmy, że pieniądze gminy to nasze pieniądze, które pochodzą m.in. z podatków. Oznacza to, że za tych postępujących niezgodnie z prawem, zapłacą ci uczciwi - mówi włodarz Poręby. 

Obowiązek kontrolowania szamb wynika również z prawa miejscowego, jakim jest uchwała Rady Miasta.

do góry