przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Miasto przeprowadziło kontrole szamb 

25 Marca 2021

Przedstawiciele Urzędu Miasta Poręba przeprowadzili kontrole szamb przynależnych do posesji przy ul. Partyzantów. Co z nich wynikło?

Inspekcje, które odbywały się pod koniec lutego, dotyczyły między innymi kwestii czy dana posesja posiada szambo, gdzie jest ono zlokalizowane oraz czy zawartość szamba jest wywożona regularnie, zgodnie z przepisami i wytycznymi, czyli raz na kwartał. 

- Kontrole przeprowadzono łącznie w dziewiętnastu posesjach, dwie okazały się nie posiadać szamba w ogóle. Inspektorzy wydali odpowiednie zalecenia i pouczenia - mówi Izabela Kasprzak, główny specjalista ds Inwestycji Urzędu Miasta w Porębie. 
partyzantow

Kontrole związane były przede wszystkim z planami władz miasta dotyczącymi tzw. Osiedla na Stoku. Działki przy ul. Partyzantów w formie przetargu trafiły niedawno do indywidualnych nabywców, a miasto jest w trakcie uzbrajania terenu. Trwają prace przy budowie drogi dojazdowej do działek, równocześnie prowadzone są także roboty zmierzające do budowy wodociągu i kanalizacji. 
partyzantow2

Przypominamy, że miasto regularnie kontroluje kwestie dotyczące szamb. Problemy związane z niestosowaniem się w tej kwestii do przepisów sanitarnych są wyjątkowo uciążliwe. Nieczystości wylewające się z przydomowych szamb mogą poważnie zagrozić ludziom, środowisku i zwierzętom. Co gorsza, zdarzały się już w naszym mieście przypadki, gdy przecieki nie były kwestią przypadkowego rozszczelnienia się zbiornika, lecz celowym działaniem. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, a także rowów melioracyjnych czy nawet jeziora lub rzeki to poważne łamanie obowiązującego prawa. 
partyzantow3

do góry