przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

KOMUNIKAT dot. kontroli podatowych.

27 Maja 2021

Na podstawie art. 281 i art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1325) Urząd Miejski w Porębie informuje, że na terenie naszego miasta będą przeprowadzane kontrole podatkowe dotyczące ustalenia faktycznego stanu powierzchni budynków mieszkalnych i użytkowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności danych w sprawie podatku od nieruchomości przedstawionych przez podatników w złożonych informacjach. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wobec powyższego prosimy  o weryfikację  otrzymanych decyzji podatkowych  oraz informacji zgłoszeniowych zgodnych ze stanem rzeczywistym wielkości zabudowań znajdujących się na Państwa posesjach.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne zgłaszanie  i korygowanie powstałych rozbieżności do dnia 31.08.2021r. Podatnicy mogą skorygować uprzednio złożone informacje w sprawie podatku od nieruchomości  w Urzędzie Miasta Poręba - Referat Finansowy (pokój nr 6 od  poniedziałku do  czwartku   w  godz. 800-1500, w piątki od godz. 800-1300.

Jednocześnie zdecydowanie należy podkreślić, że wszelkie nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli, będą traktowane jako próba wprowadzenia organu podatkowego w błąd.

W takich przypadkach będą stosowane wszystkie przewidziane prawem konsekwencje.

 

do góry