przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Informacja dotycząca możliwości udziału w pracach Komisji Okręgowej w wyborach do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

24 Czerwca 2023

Informacja dotycząca możliwości udziału w pracach Komisji Okręgowej w wyborach do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Trwają prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Śląska Izba Rolnicza zwróciła się do Gminy o pomoc w skompletowaniu pięcioosobowej Komisji Okręgowej. Komisja może się składać się wyłącznie z członków izby rolniczej, którymi z mocy prawa są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W związku z tym przypominamy, że osoby, które wyrażą zgodę na pracę w Komisji Okręgowej powinny przesłać na adres ŚIR zgłoszenie wraz z załącznikiem (wzór zgłoszenia - załącznik nr 1 do uchwały KRIR nr 1/2023 oraz załącznik nr 11 do uchwały  KRIOR nr 1/2023- zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Informujemy, że osoby wchodzące w skład komisji pełnia swe funkcje honorowo, z tym, że Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej podjął decyzję ustalającą  dla każdego członka komisji zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w wysokości 200,00 zł netto.

Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej w zakładce WYBORY DO IZB ROLNICZYCH.

Można je otrzymać również w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poręba (ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx z1-zgloszenie_kandydata_do_komisji2023 / 15.59KB
ilość pobrań: 18
z1-zgloszenie_kandydata_do_komisji2023 15.59KB -
docx Z11_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych / 13.71KB
ilość pobrań: 11
Z11_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych 13.71KB -

do góry