przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Informacja dla uczestników projektu OZE

4 Lutego 2022

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Poręba rozpoczęły się montaże instalacji pomp ciepła przeznaczonych do celów c.o. +c.w.u.

Przypominamy Beneficjentom projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” o konieczności przeprowadzenia dostosowań koniecznych do przeprowadzenia montażu instalacji pompy ciepła, które zostały wskazane w protokole uzgodnień z inwentaryzacji.

Informujemy, że kosztem niekwalifikowanym dla użytkownika w projekcie jest dostawa i montaż pompy obiegu c.w.u. wraz z niezbędną armaturą dla podłączenia wężownicy w zasobniku pompy ciepła z istniejącym źródłem ciepła oraz dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych.

W przypadku konieczności zastosowania i wykonania powyższych elementów w instalacji użytkownika przez Wykonawcę koszt dostawy i montażu pompy obiegowej do c.w.u. wynosi 450 zł brutto, koszt zamknięcia układu c.o. i dostawy naczynia przeponowego o poj.35 l wynosi 450 zł brutto.

Dodatkowa pompa obiegowa do zbiornika solarnego c.w.u. (wyjaśnienie):

         W sezonie grzewczym:

Montaż dodatkowej pompy obiegowej jest wskazany w przypadku gdy dotychczasowa instalacja hydrauliczna pracowała w systemie grawitacyjnym. Ze względu na konstrukcję zbiornika solarnego i często usytuowanie go na jednym poziomie co piec centralnego ogrzewania (c.o.) wyklucza to możliwość dogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) piecem c.o. bez wymuszenia obiegu za pomocą pompy obiegowej. Dodatkowo zainstalowana pompa obiegowa poprawi komfort korzystania z ciepłej wody, ponieważ przyspieszy jej dogrzewanie i uniemożliwi jej wychładzanie w przypadku spadku temperatury na instalacji c.o. W pozostałych przypadkach gdy instalacja hydrauliczna ma zainstalowane już dwie pompy obiegowe, montaż pompy nie jest konieczny, ponieważ woda w zbiorniku będzie dogrzewana.

Poza sezonem grzewczym:

Montaż dodatkowej pompy obiegowej jest wskazany w przypadku braku bieżącego rozbioru c.w.u. podczas słonecznych i upalnych dni, kiedy może dochodzić do przekroczenia temperatury 80°C na zbiorniku solarnym - pompa automatycznie uruchomi się i zrzuci nadmiar ciepła na instalację pieca c.o. Zapobiega to przegrzewaniu się instalacji c.w.u. i często wyklucza uruchomienie alarmu sygnalizującego przegrzaną instalację.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku gdy Mieszkaniec zdecyduje się na montaż dodatkowej pompy obiegowej wybierając ofertę Wykonawcy instalacji solarnej, firmy Solartime, otrzymuje:

  • montaż elementów zestawu (pompa obiegowa + śrubunki, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawory odcinające, odpowietrznik, dodatkowy czujnik temperatury),
  • podłączenie pompy z instalacją pieca c.o.,
  • podłączenie sterowania pompy obiegowej do sterownika solarnego,
  • Wykonawca firma Solartime udziela gwarancji na wykonane prace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Każdy Mieszkaniec może sam zakupić i zamontować dodatkową pompę obiegową wraz z niezbędną armaturą i połączyć zbiornik solarny z piecem c.o. co nie spowoduje utraty gwarancji na zbiornik. Jeśli Mieszkaniec zdecyduje się na samodzielny montaż pompy obiegowej musi dodatkowo zaopatrzyć się w sterownik regulujący jej pracę. Wykonawca firma Solartime, zastrzegła że nie wyraża zgody na ingerencję w elektronikę i podłączenie pompy obiegowej do sterownika solarnego przez osoby trzecie - takie działanie spowoduje utratę gwarancji na sterownik solarny.

do góry