przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Do garaży po nowej drodze

24 Listopada 2022

Choć zlokalizowane w tym miejscu garaże wybudowane na działkach sprzedanych przez gminę Poręba są własnością osób prywatnych, to infrastruktura drogowa wciąż pozostała w majątku gminy. - W tej chwili część drogi prowadzącej do kompleksu garaży ma charakter gruntowy, a co za tym idzie, dojazd nie jest zbyt komfortowy. Tworzą się kałuże, powstają dziury, chcemy to zmienić - podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.

droga - garazeJakie są plany? Miasto zakończyło właśnie procedurę przetargową. Jej efekt to wyłonienie wykonawcy, który przy Zakładowej wybuduje nowe odwodnienie oraz drogę z kostki brukowej.

W zakresie prac znalazły się m.in. roboty pomiarowe. wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, montaż krawężników, a następnie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazą. Dodatkowo wraz z systemem odwodnienia wykonawca prac przy ul. Zakładowej wykona także kanalizację deszczową z betonowymi studniami rewizyjnymi oraz przykanalikami z wpustów ulicznych.

Zwycięzca przetargu ma pół roku na wykonanie swojego zadania. To - jak podkreślają urzędnicy - pierwszy etap inwestycji w tej lokalizacji.

do góry