przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Decyzję w sprawie odłowu i odstrzału dzików wydać ma Starosta Zawierciański

1 Lutego 2023
Burmistrz czy starosta? Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozwiązuje spór między jednostkami samorządowymi. Wiadomo już, kto ma zdecydować o usunięciu dzików zagrażających mieszkańcom.

Mocno zryta trawa - to najczęstszy ślad po wałęsających się po mieście dzikach. A tylko początek kłopotów. - Mieliśmy zgłoszenia od mieszkańców w sprawie zniszczonych upraw, uszkodzonych ogrodzeń - mówi Renata Otręba, główny inspektor ds. środowiska Urzędu Miasta Poręba.

Dodaje, że zgłoszenia pochodzą nie tylko z tych części Poręby, które sąsiadują z zielonymi terenami (np. z ulicy Rzecznej i Czarnej Przemszy), ale też z centralnych punktów miasta. - m.in. z ulic Armii Krajowej, ks. Pędzicha, Wolności czy Miodowej - wylicza Renata Otręba. - A to właśnie wówczas, przy większym prawdopodobieństwie spotkania dzika z człowiekiem, zrobić może się niebezpiecznie - dodaje inspektor.

Starosta chce oddać kompetencje

Do tej pory Urząd Miasta w Porębie - zgodnie ze swoimi kompetencjami prawnymi - przekazywał sprawę do Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Starosta decydował o odłowie bądź odstrzale dzików, a sprawą zajmowali się łowczy. Przy ostatnim takim wniosku z Poręby, Starosta Zawierciański decyzji nie podjął. Do jej podjęcia wskazał…burmistrza Poręby.

- Według nas, zgodnie z prawem, kompetencje w przedmiotowej kwestii ma starostwo. Skierowaliśmy wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

W połowie stycznia Urząd Miasta w Porębie otrzymał odpowiedź.

Kolegium wydaje postanowienie w sprawie dzików

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jest jasne. W rozstrzygnięciu postanawia „wskazać Starostę Zawierciańskiego jako organ właściwy w sprawie wydania decyzji na odłów, odłów wraz z uśmierceniem i odstrzał redukcyjny zwierzyny” - czytamy w piśmie.

SKO zaznacza, że starostwo oddając kompetencje w tej sprawie burmistrzowi Poręby, powoływało się na zadanie własne gminy, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Argument Starosty SKO podważa. „Obowiązek realizacji przez gminę zadań (…) nie zmienia jednak faktu, że organem właściwym do wydania decyzji (…) jest starosta”.

SKO na marginesie zauważa, że stanowisko Starosty Zawierciańskiego jest wynikiem „wybiórczego odczytania pisma Ministra Środowiska (…) z dnia 26 marca 2013 roku” o sposobie postępowania w przypadku zgłoszeń dotyczących dzikich zwierząt pojawiających się w miastach.

Poręba ma jasność w sprawie

Burmistrz Poręby Ryszard Spyra: - Bardzo się cieszę, że jeden z nierozstrzygniętych problemów, wreszcie został ostatecznie rozwiązany. Mamy już jasność, co do podziału kompetencji. Najważniejsze w sprawie jest jednak bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego czekamy na szybkie działania w tej kwestii - podkreśla burmistrz Spyra.

Przypominamy, by w momencie spotkania z dzikiem zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i niczym w zwierzę nie rzucać. O pojawieniu się dzików na terenach miejskich należy poinformować Urząd Miasta w Porębie - pod numerem tel. 32 6771355 (nr wew. do Referatu Ochrony Środowiska to 122) lub zawierciański Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - pod nr tel. 32 49 41 247 wew. 303

do góry