przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

29 Czerwca 2020

Radni z Poręby w poniedziałek udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Wcześniej pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2019 rok wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jedenaście głosów za, trzy wstrzymujące, jeden przedstawiciel rady nieobecny. W poniedziałek 29 czerwca, podczas sesji Rady Miasta Poręba, radni udzielili absolutorium burmistrzowi naszego miasta Ryszardowi Spyrze.

Czym jest absolutorium? To akceptacja wykonania budżetu miasta. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany przedstawić radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Co ważne; jednocześnie sprawozdanie finansowe przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, która na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu wydaje opinię na ten temat.

W przypadku Poręby opinia z wykonania budżetu za rok 2019 była pozytywna. Następnie sprawozdaniu z wykonania budżetu za miniony rok przyglądała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta Poręba z przewodniczącym Mariuszem Błaszczukiem na czele. – Wyraziliśmy swoją aprobatę w tym zakresie – podkreślał przewodniczący.

Trzeba zaznaczyć, że zanim doszło do udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały udzieli burmistrzowi wotum zaufania.

Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

do góry