przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

14 Grudnia 2023

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie po raz czwarty będzie realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" w związku z tym ogłaszamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  edycja 2024. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie z rekomendowanym wnioskiem Gminy Poręba zakłada się objęcie wsparciem 38 osób z niepełnosprawnościami. 

Dokumenty zgłoszeniowe, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą podlegały ocenie.

Ilość miejsc jest ograniczona, zgodnie z zapisami programu Gmina w pierwszej kolejności uwzględniać będzie potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnsprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparacia bliskich, 

W związku z wysokim zainteresowaniem Programem osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać w zależności od rodzaju ograniczeń od 10 do 30 godzin usług miesięcznie. 

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z poniższymi załącznikami. 

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, ul. Chopina 1 do dnia 20 grudnia 2023r.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx Karta zakresu czynności / 27.65KB
ilość pobrań: 25
Karta zakresu czynności 27.65KB -
docx Karta Zgłoszenia / 37.58KB
ilość pobrań: 14
Karta Zgłoszenia 37.58KB -
docx Karta Zgłoszenia / 37.58KB
ilość pobrań: 11
Karta Zgłoszenia 37.58KB -
docx Klauzula AOOzN 2024 / 23.5KB
ilość pobrań: 19
Klauzula AOOzN 2024 23.5KB -
docx Klauzula dla uczestnika programu.docx / 24.83KB
ilość pobrań: 15
Klauzula dla uczestnika programu.docx 24.83KB -
docx Klauzula dla wskazanego asystenta / 22.6KB
ilość pobrań: 11
Klauzula dla wskazanego asystenta 22.6KB -

do góry