przejdź do treści

Burmistrz utworzył Gminne Biuro Spisowe

29 Stycznia 2021

Włodarz Poręby, zgodnie z rozporządzeniem, powołał Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego, utworzył również Gminne Biuro Spisowe. Przypominamy; w 2021 roku czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Ostatni raz przeprowadzany był w 2011 roku. W tym roku znów czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - bo zgodnie z przepisami, realizuje się go co 10 lat. Po co?

To właśnie w spisach powszechnych ludności i mieszkań zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych. 

Przykład? Dzięki spisowi, Ministerstwo Finansów oblicza kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji. Musi znać zatem stan i strukturę ludności oraz rozkład przestrzenny populacji.

Burmistrz powołuje biuro spisowe

Zgodnie z przepisami na terenie gmin powoływane są tzw. biura spisowe. To zadanie prezydenta, wójta lub - jak w przypadku Poręby - burmistrza. Burmistrz Ryszard Spyra już je realizował. Do pełnienia funkcji Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego powołał Sekretarza Miasta - Barbarę Baran. Włodarz Poręby utworzył również Gminne Biuro Spisowe, do realizacji prac spisowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

narodowy spis

Rachmistrz poszukiwany

Jednocześnie burmistrz Ryszard Spyra - jak Gminny Komisarz Spisowy w Porębie - ogłosił również otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych. Termin składania ofert: od dnia 01.02.2021 do dnia 09.02.2021, a wszelkie szczegóły znaleźć można w zakładce „aktualność” na stronie internetowej miasta (www.umporeba.pl) pod hasłem „Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów”.

Jak będzie wyglądał spis?

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Co ważne, tegoroczny spis będzie realizowany następującymi metodami: obowiązkowo metodą samospisu internetowego oraz uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego. 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze - bezpośrednio i telefonicznie.

do góry