przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Burmistrz uwzględnił uwagi mieszkańców do powstającego Studium

14 Maja 2020

Mimo zagrożenia epidemicznego, prace nad ważnym dokumentem dla przyszłości naszej gminy, idą pełną parą. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla Poręby – bo o tym dokumencie mowa – zmieniono z uwzględnieniem postulatów mieszkańców.

Czym jest Studium? Przypomnijmy; to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, który jasno wyznacza kierunki rozwoju danej gminy. Mówiąc wprost – pokazuje na jakie cele (np. budowlane, rolne czy usługowe) przeznacza się konkretną część miasta – konkretną działkę.

Na jakim etapie budowania Studium jest Poręba? – Dokument jest już przygotowany. Wykonała go profesjonalna firma, która zajmuje się m.in. planistyką. Powstał na bazie badań naukowych dotyczących m.in. demografii, ekonomii i danych gospodarczych Poręby – wyjaśnia Kamil Kowalik, kierownik referatu Nieruchomości i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta w Porębie.

W lutym bieżącego roku odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego prezentowano Studium. Mieszkańcy chętnie zadawali pytania, zgłaszali także swoje uwagi i postulaty. Dokument wcześniej na warsztat wzięła także specjalna, powołana przez burmistrza Poręby Ryszarda Spyrę komisja, składająca się z niezależnych ekspertów – głównie naukowców z dziedziny planowania przestrzennego.

Teraz, mimo trudnych, wynikających z obostrzeń epidemicznych, warunków pracy Urzędu Miasta w Porębie, nadszedł czas na uwzględnienie uwag od mieszkańców. – Pan burmistrz wniósł do Studium większość uwag porębian. To bardzo dobra informacja i znak, że mieszkańcy w kwestii przyszłości swojej gminy, absolutnie nie są pomijani – zaznacza Kamil Kowalik.

– Mieszkańcy mają bardzo ważny głos w tej sprawie – podkreślał już na początku tworzenia dokumentu burmistrz Spyra. Niedawno odbył spotkanie on-line z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej na stworzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla Poręby. – Prace są zaawansowane i mimo trudnej sytuacji związanej z chorobą Covid-19, nie ustajemy by ten ważny dokument planistyczny niebawem był już gotowy – zapewnia burmistrz Spyra.

plan

do góry