przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Burmistrz powołał specjalną komisję

25 Lutego 2020

Poręba się zmienia. Na lepsze, dlatego burmistrz Ryszard Spyra powołał Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczna, składającą się z pracowników naukowych i specjalistów. Cel? Weryfikacja projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poręby.

mapaPrzebieg dróg, tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub gospodarcze, tereny inwestycyjne. To zaledwie kilka przykładów wyznaczającego kierunki rozwoju Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poręby. – Taki dokument to podstawa prężnego funkcjonowania każdego miasta. Plan na przyszłość – podkreśla burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

Studium stworzyli specjaliści

Do powstania Studium, Urząd Miasta w Porębie, zatrudnił specjalistyczną firmę. Jej przedstawiciele zapoznali się gruntownie z naszym miastem. Przeprowadzili badania, zweryfikowali m.in. dane ekonomiczne i demograficzne. Na ich podstawie powstał dokument. To jednak nie koniec procedury.

Fachowcy doradzali jak dokument ulepszyć

Spotkanie komisji14 lutego w Urzędzie Miasta zebrała się specjalna Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna. Powołał ją burmistrz Spyra. – Taka komisja to organ składający się z osób z zewnątrz: urbanistow, wykładowców akademickich, planistów, architektów – wylicza Kamil Kowalik, kierownik referatu Nieruchomości i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta w Porębie.

Dodaje, że spotkanie było niezwykle konstruktywne. Celem komisji jest bowiem sprawdzenie dokumentu Studium, z nastawieniem na dobro i komfort mieszkańców Poręby. Członkowie komisji mieli za zadanie wprowadzić bowiem takie zmiany w dokumencie strategicznym, które w jeszcze lepszym stopniu zapewnią naszej gminie rozwój, inwestorów, a co za tym idzie – prężne funkcjonowanie.

do góry