przejdź do treści

Powszechny Spis Rolny 2020

O SPISIE

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

Generalny Komisarz Spisowy - Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego - dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) - dr Janusz Dygaszewicz;
Wojewódzki komisarz spisowy - wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
Gminny komisarz spisowy - wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
Telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
Bezpośrednio - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” - zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem - to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Wróć do nas szybko, bo już wkrótce znajdziesz na tej stronie więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020!

Będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać wiadomości związane z bieżącymi pracami organizacyjnymi PSR oraz wyjaśnienia, dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i polskiego rolnictwa.

Kategoria: Powszechny Spis Rolny 2020 [24]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
jpg Loteria spisowa / 894.64KB
ilość pobrań: 253
Loteria spisowa 894.64KB zobacz
jpg Loteria spisowa / 903.71KB
ilość pobrań: 214
Loteria spisowa 903.71KB zobacz
jpg Konkurs w prasie / 1.21MB
ilość pobrań: 192
Konkurs w prasie 1.21MB zobacz
jpg Rolniku! czas się spisać / 1.15MB
ilość pobrań: 224
Rolniku! czas się spisać 1.15MB zobacz
jpg Udział w Spisie Rolnym jest obowiazkowy. / 2.1MB
ilość pobrań: 236
Udział w Spisie Rolnym jest obowiazkowy. 2.1MB zobacz
jpg Loteria spisowa. / 500.41KB
ilość pobrań: 221
Loteria spisowa. 500.41KB zobacz
jpg Konkurs - PSR da się lubić. / 1.17MB
ilość pobrań: 249
Konkurs - PSR da się lubić. 1.17MB zobacz
jpg PSR 2020 na fali / 892.93KB
ilość pobrań: 228
PSR 2020 na fali 892.93KB zobacz
jpg Konkurs Radiowy / 0Byte
ilość pobrań: 289
Konkurs Radiowy 0Byte zobacz
jpg Wywiad telefoniczny / 870.61KB
ilość pobrań: 236
Wywiad telefoniczny 870.61KB zobacz
jpg Znaczenie Powszechnego Spisu Rolnego / 0.94MB
ilość pobrań: 238
Znaczenie Powszechnego Spisu Rolnego 0.94MB zobacz
jpg Obowiązek Spisowy / 1.04MB
ilość pobrań: 185
Obowiązek Spisowy 1.04MB zobacz
jpg Infolinia spisowa / 250.61KB
ilość pobrań: 178
Infolinia spisowa 250.61KB zobacz
jpg Rozpoczyna się SPIS ROLNY 2020 / 1.08MB
ilość pobrań: 202
Rozpoczyna się SPIS ROLNY 2020 1.08MB zobacz
pdf List Prezesa do os. prawnych / 43.3KB
ilość pobrań: 179
List Prezesa do os. prawnych 43.3KB zobacz
pdf List Prezesa do os. fizycznych / 39.28KB
ilość pobrań: 167
List Prezesa do os. fizycznych 39.28KB zobacz
pdf Powszechny Spis Rolny - gafika / 7.58MB
ilość pobrań: 234
Powszechny Spis Rolny - gafika 7.58MB zobacz
docx Powszechny Spis Rolny - INFORMACJA / 61.5KB
ilość pobrań: 205
Powszechny Spis Rolny - INFORMACJA 61.5KB -
docx Skład GBS w Porębie / 13.55KB
ilość pobrań: 202
Skład GBS w Porębie 13.55KB -
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych / 147.44KB
ilość pobrań: 149
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 147.44KB zobacz
pdf Oświadczenie o niekaralności / 249.53KB
ilość pobrań: 182
Oświadczenie o niekaralności 249.53KB zobacz
pdf Zgłoszenie kandydata oraz oświadczenie / 120.97KB
ilość pobrań: 318
Zgłoszenie kandydata oraz oświadczenie 120.97KB zobacz
docx Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów / 64.19KB
ilość pobrań: 184
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów 64.19KB -
pdf Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie powołania GBS / 72.43KB
ilość pobrań: 202
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie powołania GBS 72.43KB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [11]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Powszechny Spis Rolny 2020
jpg Znaczenie Powszechnego Spisu Rolnego / 0.94MB
ilość pobrań: 238
Znaczenie Powszechnego Spisu Rolnego 0.94MB zobacz
jpg Wywiad telefoniczny / 870.61KB
ilość pobrań: 236
Wywiad telefoniczny 870.61KB zobacz
jpg Konkurs Radiowy / 0Byte
ilość pobrań: 289
Konkurs Radiowy 0Byte zobacz
jpg PSR 2020 na fali / 892.93KB
ilość pobrań: 228
PSR 2020 na fali 892.93KB zobacz
jpg Konkurs - PSR da się lubić. / 1.17MB
ilość pobrań: 249
Konkurs - PSR da się lubić. 1.17MB zobacz
jpg Loteria spisowa. / 500.41KB
ilość pobrań: 221
Loteria spisowa. 500.41KB zobacz
jpg Udział w Spisie Rolnym jest obowiazkowy. / 2.1MB
ilość pobrań: 236
Udział w Spisie Rolnym jest obowiazkowy. 2.1MB zobacz
jpg Rolniku! czas się spisać / 1.15MB
ilość pobrań: 224
Rolniku! czas się spisać 1.15MB zobacz
jpg Konkurs w prasie / 1.21MB
ilość pobrań: 192
Konkurs w prasie 1.21MB zobacz
jpg Loteria spisowa / 903.71KB
ilość pobrań: 214
Loteria spisowa 903.71KB zobacz
jpg Loteria spisowa / 894.64KB
ilość pobrań: 253
Loteria spisowa 894.64KB zobacz
do góry