przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13 Czerwca 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację przedmiotowego zadania w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 3 czerwca 2022r. roku wpłynęła 1 oferta:

  1. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

Na posiedzeniu w dniu 10.06.2022 r. roku Komisja Konkursowa ustaliła, że ww. oferta spełniła wymogi formalne oraz uzyskała niezbędną ilość punktów w ocenie merytorycznej. W związku z powyższym Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta Poręba propozycję wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów. Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w budżecie miasta przewidziano kwotę 54 000,00 zł. Decyzję Burmistrza Miasta Poręba wysokości przyznanej dotacji określa poniższa tabela:

Lp.

Oferent

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota

Kwota dofinansowania

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

 

 

Pozytywna

 

90 pkt.

 

14 000,00

 

14 000,00

 

 Poręba 10.06.2022 r.

 

do góry