przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

KOMUNIKAT - COVID - 19 - Gmina Poręba

4 Grudnia 2021

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z COVID - 19 w dniu 30 listopada 2021 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Poręba zebranie sztabu kryzysowego w powyższej sprawie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy MOPS i SP ZOZ, Kierownik Posterunku Policji, Prezes MPWiK, przedstawiciel OSP oraz pracownicy Urzędu.

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez uczestników spotkania, dotyczącymi stanu ochrony przed korona wirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych placówkach i instytucjach na terenie gminy oraz w związku z powiększającą się liczbą zachorowań na terenie całego kraju, a także aktualnym poziomem wyszczepienia mieszkańców gminy, który na dzień 27.11 br. wynosił tylko 57,3% Burmistrz Miasta Poręba podjął następujące środki zapobiegawcze, mające na celu ochronę mieszkańców przed zakażeniami:

 1. W okresie od 06.12.2021 r. do dnia 06.01.2022 r. odwołane zostają wszystkie organizowane na szczeblu gminy imprezy, spotkania, zajęcia i inne uroczystości.
 2. W placówkach publicznych wprowadzono obowiązek pracy w reżimie sanitarnym (obowiązkowe noszenie maseczek, pomiary temperatury i odkażanie rąk).
 3. W szkołach podstawowych oraz w przedszkolu miejskim nauka będzie kontynuowana w systemie stacjonarnym -  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Miejski Ośrodek Kultury oraz Świetlica Środowiskowa zostają zamknięte, a wszystkie organizowane w tych placówkach spotkania i zajęcia zostają odwołane. Książki
  z biblioteki będzie można wypożyczać i zwracać w wejściu do placówki.
 5. Od 01 do 17 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Poręba. Nieczynna będzie kasa w Urzędzie. Wejścia osób z zewnątrz zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Załatwianie spraw, przy których konieczna jest osobista wizyta w Urzędzie będzie możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu
  z właściwym merytorycznie pracownikiem. Wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu Miasta Poręba zobowiązane są do nieprzerwanego zasłaniania ust i nosa.
  W celu załatwienia pozostałych spraw, pisma ich dotyczące należy pozostawiać
  w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce podawczej.
 6. Ze względu na specyfikę działalności MOPS w Porębie będzie działał na dotychczasowych zasadach. Pracownicy Ośrodka będą przeprowadzać wywiady środowiskowe i wydawać paczki żywnościowe z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego .

Uwzględniając bardzo dużą i wciąż rosnącą ilość ofiar śmiertelnych pandemii w Polsce,
a także dramatycznie rosnącą ilość osób zakażonych w województwie śląskim, Burmistrz Miasta Poręba apeluje o zrozumienie zarządzonych ograniczeń, które mają na celu uchronienie mieszkańców gminy przed skutkami 4 fali pandemii.

Ponadto Burmistrz Poręby zwraca się z gorącym apelem o rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących dezynfekcji, noszenia masek ochronnych oraz szczepienie się przeciw COVID - 19 przez osoby dorosłe i dzieci.

Burmistrz Miasta Poręba

       Ryszard Spyra

do góry