Tu mieszkam, tu zmieniam

0
110

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie nagrodzone w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

W programie grantowym “Tu mieszkam, tu zmieniam” rywalizacja była bardzo zacięta. Do konkursu wpłynęło 1170 wniosków. Projekt „Integracja pokoleniowa w cieniu Wieży Gichtowej”, opracowany przez Radnych: Agnieszkę Andrzejewską, Arkadiusza Wojdyłę, Karola Hadrycha oraz przedstawiciela KPHL Zdzisława Kluźniaka zajął 36 miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 6.000 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji pokoleniowej i współpracy edukacyjnej między szkołami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami miasta Poręba na rzecz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców o historii swojej małej ojczyzny. Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego służąca zwiększeniu świadomości lokalnej jego znaczenia oraz budowaniu tożsamości lokalnej.

Otrzymana dotacja w wysokości 6.000 zł pozwoli na:

1.Budowę paneli wystawowych.
2.Stworzenie ścieżki dydaktycznej związanej z historią górnictwa i hutnictwa.
3.Organizację koncertu międzypokoleniowego z udziałem grup artystycznych z Poręby i konkursu dla dzieci – gra miejska związana z historią miasta.

Projekt będzie realizowany od 01.12.2017r., do 30.09.2018 r.

Projekt Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” będzie realizowany we współpracy z Burmistrzem Miasta Ryszardem Spyrą, Urzędem Miasta Poręba Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie, Klubem Pasjonatów Historii Lokalnej, Stowarzyszeniem STUDIO ART.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię