Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne
Dzisiaj jest Sobota,20 Wrzesień 2014 r.,do końca roku zostało 103  dni.

Imieniny:Eustachego, Faustyny, Renaty

Straż Miejska

Urząd Miasta i Rada Miasta=>Urząd Miasta=>Struktura organizacyjna=>Straż Miejska

Straż Miejska w Porębie
Adres:42-480 Poręba, ul Chopina 1
Telefon:32 646 65 28
Adres e-mail: strazmiejska@umporeba.pl


Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc wrzesień 2014 r.
DniGodzinaDroga
1,2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30
6,13,21,28
7,14
5,12,19
6:00-15:00
6:00-14:00
6:00-21:30
6:00-18:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc sierpień 2014 r.
DniGodzinaDroga
2,10,15,17,23,24,31
3,7,12,26
5,6,9,16,30
13,14,19,20,21
22,23
8:00-15:00
6:00-15:00
6:00-21:30
6:00-18:00
22:00-6:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc lipiec 2014 r.
DniGodzinaDroga
1,7,8,13,15,17,19,20,26,27,28,29,31
3,4,10,14,21,22,24
5,6,12
8:00-15:00
8:00-18:00
8:00-21:30
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc czerwiec 2014 r.
DniGodzinaDroga
1,8,16,20,21,22,29,30
2,3,9,10,17,23,24
7,28
6
8:00-15:00
8:00-18:00
8:00-21:30
22:00-6:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc maj 2014 r.
DniGodzinaDroga
2,3,4,5,9,16,17,18,23,24,25,30,31
13,26,27
6,10,11,12,19,20
8:00-15:00
8:00-18:00
8:00-21:30
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc kwiecień 2014 r.
DniGodzinaDroga
1,4,5,6,19,21,25,26,27,28,29
14,15,18
7,8,11,12,13
8.00-15.00
8.00 - 18.00
8.00 - 21.30
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc marzec 2014 r.
DniGodzinaDroga
2,9,16
23,30
3,4,7,8,17,18,21,22
10,11,14,15,24,25,28,29,31
8.00-15.00
14.30 - 21.30
8.00 - 21.30
8.00 - 18.00
Poręba, DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie na miesiąc luty 2014 r.
DniGodzinaDroga
3,4,7,10,21,22,23
14,15,16,17,18,24,25,28
8:00-15:00
14:00-21:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc styczeń 2014 r.
DniGodzinaDroga
4,5,6
11,12,13
8:00-15:00
14:00-21:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc grudzień 2013 r.
DniGodzinaDroga
1,2,3,6,7,8,9,10,20,21,22,24,30,31
13,14,15,16,17,23,27,28,29
8:00-15:00
14:00-21:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc listopad 2013 r.
DniGodzinaDroga
1,2,3
4,5,8,9,10,25,26,29,30
11,12,22,23,24
8:00-16:00
8:00-15:00
14:00-21:00
Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc październik 2013 r.
DniGodzinaDroga
4,5,6,7,8,11,12,13,14
,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29
8.00-20.00Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc wrzesień 2013 r.
DniGodzinaDroga
6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,248.00-20.00Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc wrzesień 2013 r.
DniGodzinaDroga
2,3,4,57.00-15.00Poręba,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc sierpień 2013 r.
DniGodzinaDroga
12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,318:00-20:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc lipiec 2013 r.
DniGodzinaDroga
1,2,12,13,14,15,16,19,20,21,
22,23,26,27,28,29,30
6:00-22:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc czerwiec 2013 r.
DniGodzinaDroga
21,22,23,24,25,28,29,30 7:00-19:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc maj 2013 r.
DniGodzinaDroga
3,4,5,18,24,31 7:00-19:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc kwiecień 2013 r.
DniGodzinaDroga
2,5,6,7,8,9,22,23,26,27,28,29,30 7:00-18:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc marzec 2013 r.
DniGodzinaDroga
4,8,9,10,18,23,24,25,26,297:00-18:00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie na miesiąc luty 2013 r.
DniGodzinaDroga
1,4,5,8,11,12,22,25,26,27 8.00-16.00DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc styczeń 2013 r.
DniGodzinaDroga
28,29,30,318.00-16.00DK 78

Do zadań Straży należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, katastrof i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. pełnienie służby patrolowo - interwencyjnej na trenie miasta,
 11. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych, 6
 12. uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne,
 13. informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 14. kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń itp.,
 15. egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego,
 16. podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód,
 17. podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Miasta procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami,
 18. ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych,
 19. egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Miasta.


Kursy walut - 20.09.2014Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)3.2507
EUR (Euro)4.186
CHF (Frank szwajcarski)3.4682
CZK (Korona czeska)0.1519

Aktualne przetargi:
28-09-2014 10:00,pozostało 8 dni
Przetarg na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 oraz przy ul. L.W.P. w Porębie
zobacz szczegóły
Pozostałe wydarzenia:
26-09-2014 00:00,pozostało 6 dni
III koncert jesienny w cieniu wieży gichtowej
zobacz szczegóły
27-09-2014 16:00,pozostało 7 dni
XII Światowy Festiwal Prażonek.
zobacz szczegóły
29-09-2014 15:30,pozostało 9 dni
Konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
zobacz szczegółyAktualna pogoda 20.09.2014
Dzisiaj:20-09-2014
Zachmurzenie
Temp. dzień 24 °C
Temp. noc 14 °C
Ciśnienie 1015.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: 10.7mm
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:06:24
Zachód:18:49
Dzień trwa: 12:25
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Lato

Aktualne wyniki losowań
Lotto1, 2, 22, 28, 40, 46
Lotto Plus1, 6, 11, 16, 44, 49
Mini lotto8, 10, 35, 36, 42
Multi Multi6, 7, 13, 16, 18, 19, 21, 32, 37, 49, 55, 57, 60, 62, 66, 68, 73, 74, 78, 80, 7 Plus
Kaskada2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 24
Joker33 30, 38, 41, 44
Źródło:http://www.lotto.pl

Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=