Stół do szachów i nie tylko. Co powstanie na terenie byłej SP nr 3?

0
609

Będzie kolejna atrakcja dla mieszkańców! Młodszych i tych nieco starszych. Poręba zdobyła dofinansowanie na nowy plac zabaw i siłownię pod chmurką. Powstanie na terenie dawnej Szkoły Podstawowej nr 3.

Podwójny stół do szachów i chińczyka, orbitrek, twister i wahadło, biegacz oraz czworokąt sprawnościowy. Takie urządzenia stanąć mają na terenie po byłej szkole podstawowej w Porębie. To jednak nie wszystko. Infrastrukturę do ćwiczeń mięśni, a także kondycji szarych komórek, uzupełni infrastruktura dla tych, którzy wolą jednak odpocząć. Przy placu zabaw i nowej siłowni pod chmurką staną bowiem wygodne ławeczki i kosze na śmieci.

Zanim to jednak nastąpi, teren po dawnej Szkole Podstawowej nr 3 w Porębie zostanie uprzątnięty i zniwelowany. Zniknie stary asfalt, odtworzone zostaną trawniki. Inwestycja szacowana jest na niecałe 150 tysięcy złotych. Ponad 95 tysięcy miasto zdobyło jednak ze środków Unii.

Operacja pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 w zakresie: Budowa, przebudowa, doposażenie miejsc rekreacyjnych/turystycznych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 w zakresie: Budowa, przebudowa, doposażenie miejsc rekreacyjnych/turystycznych.     

Beneficjent: Gmina Poręba

 Całkowity koszt realizacji operacji: 149.786,26 zł, w tym ze środków EFRROW 95 308 zł. 

Przewidywane wyniki operacji: Projekt przewiduje zerwanie nawierzchni asfaltowej, niwelację terenu, a następnie odtworzenie trawników na terenie objętym inwestycją. Po przygotowaniu miejsca przewidziany jest montaż następującego wyposażenia: podwójny stół do szachów i chińczyka, orbitrek, twister i wahadło, biegacz, czworokąt sprawnościowy oraz ławki i kosz na śmieci. Znajdzie się tam sprzęt zaspokajający potrzeby wszystkich grup społecznych, zarówno młodszych i starszych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię