Rządowy Program DOBRY START

0
446
dobry start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać wnioski w formie elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.
Natomiast od 1 sierpnia 2018r. przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Informacje dotyczące składania wniosków i realizacji Rządowego Programu DOBRY START

300 złotych – tyle wynosi świadczenie dobry start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka – złożyć wniosek w formie elektronicznej od 1 lipca br. lub w formie papierowej w MOPS Poręba od 1 sierpnia br.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie papierowej od 1 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już:
od 1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w miesiącu lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie dobry start nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informację o przyznaniu świadczenia dobry start organ prześle wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ poinformuje go o możliwości odebrania takiej informacji.Informacje w formie papierowej dla osób, które we wniosku nie wskazały adresu poczty elektronicznej wydawane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.

Pozostałe informacje
Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię