Rodzinne spotkania terapeutyczne

0
238

„Rodzinne spotkania terapeutyczne” taki tytuł nosił projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” w Zawierciu. W terapii wzięło udział 14 kobiet, zarówno uzależnionych od alkoholu, jak i współuzależnionych, które są członkiniami Stowarzyszenia. Zajęcia odbyły się we wrześniu w Kiełkowicach. Prowadzącym spotkania była pani mgr Halina Bulska-Sobusik, psycholog, psychoterapeutka uzależnień. Tematem wiodącym psychoterapii było budowanie zaufania w rodzinie oraz umiejętność rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych. W trakcie terapii poruszane zostały problemy związane z poczuciem własnej wartości, trudności w obronie granic osobistych, wstyd i poczucie winy. Techniki dramy i psychodramy ułatwiały uczestniczkom wyrażanie siebie.

Klimat wzajemnej życzliwości i chęć wzajemnego zrozumienia służył otwartości w przedstawianiu swoich problemów osobistych. Wspólnie przyrządzane i spożywane posiłki zwiększały poczucie bliskości. Nie zabrakło też wspólnego spaceru po ośrodku i kontemplacji barw jesieni, chwili wytchnienia od ciężaru poruszanych tematów i wielu godzin spędzonych w sali terapeutycznej. Na zakończenie psychoterapii uczestniczki podkreślały zyski osobiste z udziału w zajęciach terapeutycznych i chęć dalszej pracy terapeutycznej nad swoim rozwojem osobistym.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Poręba zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię