Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania

2
1484
Projekt zagospodarowania

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie.

1. tekst projektu uchwały mpzp wraz z uzasadnieniem – zobacz
2. rysunek projektu zmiany mpzp – zobacz
3. tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko – zobacz
4. rysunek prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko – zobacz

2 KOMENTARZE

  1. Strzałki niestety nie odnoszą się do właściwych miejsc na rysunku nowego ( zmienionego planu ) , ponadto należy zauważyć, iż nie będzie możliwości dostępu do działek przyległych do pasa zieleni bez wydzielenia wjazdów lub wydzielenia dodatkowych dróg wewnętrznych. Chyba nie przemyślano kwestii przyszłych podziałów nieruchomości gruntowych powstałych pomiędzy drogami .

    • Rysunek zamieszczony na stronie internetowej – na wstępnie jest rysunkiem prognozy oddziaływania na środowisko. Strzałki mają orientacyjnie wskazywać obszary jakie zmieniono w obowiązującym planie. Rysunek zmiany planu znajduje się poniżej jako pkt 2 – rysunek zmiany planu 2. rysunek projektu zmiany mpzp – zobacz

      Wydzielone pasy zieleni mają oddzielać przyszłe działki od drogi lokalnej i izolować od ewentualnego hałasu jaki się tam pojawi. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zasadne jest zgodnie z przepisami ograniczenie wjazdów na drogę publiczną. Dlatego też dopuszczono na terenach zabudowy mieszkaniowej MN dojazdy i dojścia, tak aby w przypadku podziałów działek wydzielić dodatkowe dojazdy od środka kwartałów zabudowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię