Poręba zdobywa pieniądze z Unii Europejskiej. Na co pójdą?

0
546
Poręba zdobywa pieniądze z Unii Europejskiej.

Tablice interaktywne do szkół lub nowy plac zabaw. To tylko część projektów, na realizację których nasza gmina zdobyła pieniądze z Unii Europejskiej. Sprawdź, co w Porębie zmienia się i ma szansę się zmienić dzięki wsparciu z Brukseli.

Unia Europejska nie szczędzi swoim państwom członkowskim na projekty, które służyć mają ich rozwojowi. Nie oznacza to jednak, że pieniądze na inwestycje zdobywa się łatwo. – Zdobywają je najlepsi. Te gminy, które mają dobre pomysły na inwestowanie i w sposób wzorowy przygotują wniosek o dofinansowanie unijne. Porębie w taki sposób udało się zdobyć fundusze na kilka ważnych inwestycji – mówi Ryszard Spyra, burmistrz miasta.

Zyskują najmłodsi
Jakie projekty sfinansować pozwoli nam Unia Europejska? – Zyskają wszyscy mieszkańcy. Nawet ci najmłodsi – podkreśla burmistrz Spyra. Mowa tu o dofinansowaniu (niemal pół miliona złotych) na projekt pod nazwą: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”. Gmina w następnych latach chce także sięgnąć do unijną dotację na modernizację, doposażenie i dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 1.

W szkole pojawią się nowoczesne tablice
To jednak nie koniec unijnych inwestycji służących edukacji młodych porębian. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymały dotację w wysokości 14 tys. zł każda na zakup pomocy dydaktycznych. W szkołach pojawią się m.in. nowe tablice interaktywne z projektorami, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

Powstanie siłownia pod chmurką
Projektem, na który Poręba zdobyła unijne dofinansowanie jest również budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy obecnym żłobku. – Budowa tej inwestycji dopiero się rozpocznie – zaznacza Urząd Miasta w Porębie. Z kolei w przyszłym roku, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, Poręba chce zrealizować kolejne projekty unijne. Mowa tu o rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz wzmacnianiu potencjału społeczno-zawodowego.

Poręba zostanie skanalizowana
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. To jedna z największych i najdroższych inwestycji w mieście. – Projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni jeszcze w tym roku zostanie zgłoszony do konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej – podkreślają władze Poręby. W kolejnych latach urząd planuje zdobyć takie finansowanie również na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków.
Dodatkowo wsparcie z Brukseli Poręba chce uzyskać na montaż kolektorów słonecznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu, który będzie realizowany w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. – Wartość dofinansowania, o jakie ubiega się Poręba wynosi w tym przypadku niemal 5 milionów złotych! – podkreśla Karolina Ostrowska, dyrektor MOK Poręba, zaangażowana w przygotowywanie wniosków o unijne dofinansowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię