Poręba się zmieniła! Burmistrz podsumował, w co miasto zainwestowało

0
327

Na spotkanie przyszło niemal stu mieszkańców. Było warto! Burmistrz Ryszard Spyra podsumował miejskie inwestycje. Ich liczba jest imponująca.

Bez planowania nie ma rozwoju. – My planujemy – przekonywał już wielokrotnie burmistrz Poręby Ryszard Spyra. W miniony poniedziałek, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, spotkał się z mieszkańcami. Cel? Włodarz podsumował w co już zainwestowała gmina i zapowiadał, w co zainwestuje w tym roku.

Dwa razy musimy przemyśleć wydanie jednej złotówki
– Jestem zadowolony, że pomimo programu naprawczego narzuconego nam przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, już wiele inwestycji udało się nam zrealizować – zaznaczał pan burmistrz. Podsumowywał, że na inwestycje miejskie Poręba wydała już 2 mln 216 tys zł. – Nie korzystając z żadnego kredytu, nawet obrotowego w rachunku bieżącym gminy – podkreślał burmistrz Spyra. Nie ukrywał jednak, że taki sukces to skutek dobrego zarządzania. – Dwa razy musimy przemyśleć wydanie każdej złotówki – mówił.

Ile na koncie zgromadziła gmina?
Jak wygląda stan miejskiej puli? Burmistrz Spyra, podczas spotkania z mieszkańcami, reasumował: – Na koniec 2017 roku na rachunku bankowym gminy zgromadziliśmy 3 159.901,81 zł własnych środków finansowych, w tym 730 078,00 zł na pokrycie inwestycji rozpoczętych w minionym roku. Zostaną zakończone w pierwszym półroczu – mówił pan burmistrz.

Tym, których na spotkaniu zabrakło, przypominamy o najważniejszych inwestycjach zrealizowanych w 2017 roku. Poniżej znajdziecie ich listę:

1) Remont Przedszkola Miejskiego, w tym wymiana całej instalacji elektrycznej, odgromowej oraz zamontowanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiającej.
2) W SP nr 1 prócz bieżących remontów sal i łazienek, otwarto nowoczesną pracownię języków obcych oraz pracownię chemiczną. Zbudowano również mini strefę aktywności ruchowej oraz  nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
3) Remont „Hotelowca”, który polegał na kompleksowej wymianie pokrycia dachowego, obróbek dekarskich, odbudowie kominów i modernizacji elewacji zewnętrznej wraz z wymianą stolarki okiennej na parterze budynku.
4) Na boisku sportowym wykonano kompleksową termomodernizację wraz z wymianą dachu  budynku dla zawodników klubu sportowego MKS.
5) Wykonano kompleksową modernizację dachu na budynku MOSIR-u na terenie basenu.  Wymieniono całe pokrycie dachu wraz z obróbkami kominów i zamontowaniem nowych rur spustowych wokół budynku.
6) Zabezpieczono siatkami zdegradowany budynek byłego biurowca po FUM Poręba.
7) Wykonano remont elewacji i orynnowania  przy budynku MOPS-u i w budynkach komunalnych gminy.
8) Postawiono dwie nowe wiaty przystankowe w centrum miasta.
9) Wymieniono bramy wjazdowe w budynku OSP1. Miasto współuczestniczyło w finansowaniu tej inwestycji z PSP w Zawierciu.
10) Rozpoczęto budowę miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Przemysłowej.11) Zmodernizowano dwie fontanny miejskie.
12) Kompleksowo wyremontowano i dostosowano do wymagań sanitarnych i p.poż budynek przy ul. Chopina 1. Skutek? Przywrócono tu Posterunek Policji w Porębie.
13) Rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Mickiewicza, wraz z wymianą ogrodzenia.
14) Zmodernizowano wiaty śmietnikowe na ul. Zakładowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza.
15) Rozpoczęto modernizację budynku Urzędu Miasta. Wymieniono tu m.in. instalację elektryczną,  stolarkę drzwiową, elewację wewnętrzną korytarzy i poszczególnych referatów.
16) Doposażono miejskie place zabaw na ul. Kopalnianej i Konstruktorskiej w nowoczesne urządzenia dla dzieci i młodzieży szkolnej.
17) Wykonano nowy chodnik przy Szkole Podstawowej nr 2
18) Kompleksowo zmodernizowano klasopracownię informatyczną w SP2 wraz z zakupem nowoczesnych tablic interaktywnych.
19) Rozpoczęto kompleksowy remont filii biblioteki w Niwkach.

Zapraszamy na kolejne spotkanie
Ryszard Spyra już dziś zaprasza na kolejne spotkanie. Odbędzie się 26 marca. Władze miasta  szczegółowo opowiedzą wówczas o planach inwestycyjnych zarówno na ten rok, jak i tych długoletnich, przewidzianych na lata 2019-2022. Wśród nich znajdą się m.in. plany modernizacji dróg i budowa kanalizacji w Porębie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię