Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w Porębie na lata 2019 -2023.

0
284

 

                                       P L A N  P R A C Y

           MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  w Porębie na lata

                                            2019 – 2023

 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe,organizacje kościelne,MOPS i inne instytucje.

 2. Współpraca w zakresie przedsięwzięć,wymiana informacji,organizowanie wspólnych spotkań i narad.
 3. Pełnienie dyżurów przez członków Rady w czasie których seniorzy będą mogli przedstawiać swoje problemy,propozycje i opinie dotyczące przedsięwzięć związanych ze sprawami osób w wieku dojrzałym.
 4. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów w tym:
 5. – wydawanie plakatów i ulotek
 6. – utworzenie skrzynek na informacje i uwagi od seniorów
 7. – utworzenie strony internetowej zawierającej wszelkie informacje Rady
 8. Konsultacje i doradztwo w tworzeniu i realizowaniu Strategii Rozwoju Miasta
 9. – likwidacji barier architektonicznych w tym w ruchu drogowym
 10. – rozwoju struktury rekreacyjnej,budowa ścieżek rowerowych i spacerowych
 11. – opieki socjalnej dla seniorów
 12. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości,wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych
 13. i przyczynianie się do powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym przez współpracę z mediami,szeroką informacje o działaniu na rzecz seniorów
 14. i działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów.
 15. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych w tym:
 16. – analiza zagrożeń dla osób starszych
 17. – edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 18. – działania na rzecz bezpłatnego poradnictwa prawnego
 19. – spotkania z przedstawicielami Urzędu Skarbowego
 20. – spotkania z przedstawicielami Policji,Straży Pożarnej i Lekarzem
 21. Inicjowanie przedsięwzięć i włączanie seniorów do organizowania i uczestnictwa w imprezach artystyczno -kulturalnych oraz integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych
 22. – pazdziernik miesiącem seniora organizowanie Dnia Seniora  z udziałem najmłodszych dzieci,młodzieży oraz wszystkich zespołów artystycznych działających w naszym mieście.
 23. – zorganizowanie Majówki dla Seniora w formie wspólnej zabawy śpiewu ciekawych konkursów i dobrego poczęstunku
 24. – organizowanie wycieczek dla seniorów zwiedzanie ciekawych miejsc
 25. Senior na Orlik zachęcanie seniorów do uprawiania sportu
 26. – wspólne ćwiczenia na boiskach z udziałem instruktora
 27. – organizowanie spartakiad i zawodów sportowych
 28. – ćwiczenia sportowe przy muzyce
 29. Inspirowanie seniorów oraz młodzieży do pomocy osobom starszym tworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy przy współpracy z MOPS .
 30. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki zdrowotnej
 31. – wystąpienie do Rady Miasta, Burmistrza oraz SPZOZ w Porębie w sprawie uruchomienia w naszym Ośrodku Zdrowia zabiegów rehabilitacji dla osób starszych w ramach funduszu zdrowia,
 32. Pozyskiwanie środków z dotacji i sponsoringu na organizowanie imprez integracyjnych i sportowych oraz wycieczek dla seniorów.
 33. Nawiązywanie współpracy z innymi Radami Seniorów.

Plan określa zadania na cały okres kadencji może być aktualizowany i uzupełniany w bieżącej działalności Rady Seniorów.

Miejska Rada Seniorów:

 1. Robert Bijak
 2. Anna Potok
 3. Anna Wawrzynkiewicz
 4. Janina Gajek
 5. Urszula Jerczyńska
 6. Halina Kułach
 7. Longina Rydzy
 8. Zbigniew Barczyk
 9. Zbigniew Stano

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię