Organizacje pozarządowe

0
282

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Poręba w 2017 r.

Rok 2017

Zarządzenie nr 11
Zaproszenie

Zarządzenie nr 12
Zaproszenie
Formularz

Rok 2016


Program współpracy 2016

Zarządzenie komisja

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 15/2016.
Ogłoszenie/Regulamin konkursu.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Zarządzenie Nr 16/2016.
Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w konkursie ofert/projektów

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Promocji i Zamówień Publicznych ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres sularz@umporeba.pl do 2 listopada 2011 r. na załączonym formularzu.

Konsultacje w 2011 roku – Pobierz dołączone pliki:

Zarządzenie nr 117/11
Program konsultacji – projekt
Formularz uwag
Sprawozdanie z relizacji Programu współpracy Urzędu Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
Sprawozdanie z relizacji Programu współpracy Urzędu Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
Sprawozdanie z relizacji Programu współpracy Urzędu Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

W dniu 24.02.2015 r. komisja w składzie Tomasz Kołton, Rafał Nowak i Martyna Sularz otworzyła 2 koperty, które wpłynęły po ogłoszonym konkursie:
1. MKS „Poręba”
2. UKS „Olimp”

Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami od oferentów komisja oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym ( w załączeniu karty oceny formalnej i karty oceny merytorycznej).

Nazwa organizacji Dyscyplina sportowa Wielkość proponowanej dotacji
Miejski Klub Sportowy „Poręba”
42-480 Poręba ul. Mickiewicza 2
Piłka nożna 40.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
42-480 Poręba ul. LWP 4
Piłka siatkowa 10.000,00 zł

Po akceptacji wyników konkursu przedstawionych przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 14/12 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 13 lutego 2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy przyznał dotację zgodnie z załączonym niżej wykazem:

Nazwa organizacji Dyscyplina sportowa Wielkość proponowanej dotacji
Miejski Klub Sportowy „Poręba”
42-480 Poręba ul. Mickiewicza 2
Piłka nożna 85.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
42-480 Poręba ul. LWP 4
Piłka siatkowa 10.000,00 zł

14 stycznia 2013 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Poręba, który został rozstrzygnięty 11.02.2013r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 95.000,00 zł. Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:

Nazwa organizacji Wielkość proponowanej dotacji
Miejski Klub Sportowy „Poręba”
42-480 Poręba ul. Mickiewicza 2
80.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
42-480 Poręba ul. LWP 4
10.000,00 zł
Fundacja Edukacji Sportowej i Sportów Obronnych w Porębie 5.000,00 zł

Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie dzieci młodzieży i seniorów oraz organizowanie rozgrywek sportowych w piłce siatkowej, w piłce nożnej i zajęciach szkoleniowych na strzelnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię