Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

0
290
Legal law concept image gavel on book

Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Syzyf” w Porębie
KRS: 0000049386                               

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 1 /2019 Walnego Zebrania Członków Ogniska TKKF „Syzyf” z dnia 25.02.2019r. w sprawie rozwiązania Ogniska TKKF „Syzyf”  i postanowienia   Sądu Rejonowego  w Częstochowie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23. 12.2019r.  wszczęta została procedura likwidacji Ognista TKKF „Syzyf” w Porębie w likwidacji.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali: Jan Macherzyński i Ewa Grzesiak. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia                                w terminie do 30 stycznia 2020 r. na adres mailowy: spoleczny@umporeba.pl

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca:

Ognisko TKKF „Syzyf” w likwidacji

Imię i nazwisko:

Ewa Grzesiak 

E-mail: spoleczny@umporeba.pl

Telefon:326771857.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię