Odezwa do Mieszkańców – DBAJMY o Miasto WSPÓLNIE

0
243

DRODZY MIESZKAŃCY
Z pewnością wszyscy chcemy mieszkać w mieście kolorowym, czystym, uporządkowanym, z zadbaną zielenią, wzorowo pielęgnowanymi trawnikami, z utrzymywaną na wysokim poziomie małą infrastrukturą miejską, tj. ławkami, koszami na śmieci, przystankami komunikacyjnymi, słupami i tablicami ogłoszeniowymi itd.

Po prostu każdy z nas pragnie żyć w pięknym i przyjaznym miejscu, a takim staje się na naszych oczach Poręba.

W poprzednich kilku latach została zapoczątkowana, a następnie była konsekwentnie kontynuowana praca, która ma na celu diametralną zmianę oblicza naszego Miasta.
Wiele strategicznych przedsięwzięć jest systematycznie realizowanych etapowo 
w kolejnych latach, m. in. zmiana charakteru zieleni w centrum miasta poprzez wycinanie starych żywopłotów i tworzenie dużych otwartych przestrzeni. Zadanie to będzie kontynuowane w tym roku. Budowa nowoczesnych placów zabaw w poszczególnych dzielnicach miasta – w ubiegłym roku powstał taki plac w Niwkach, w tym roku wybudujemy kolejny na Krzemiendzie. Sukcesywnie wykonywane są kolejne prace, które 
w nieodległej przyszłości mają w efekcie końcowym utworzyć park miejski w Porębie. W tym roku zostanie wybudowany kolejny 400 – metrowy odcinek głównej alei spacerowej, a także, o ile warunki gruntowe będą korzystne –tj. nie będzie konieczności odwodnienia terenu – jesteśmy w stanie wybudować „SKATEPARK”, który będzie kolejnym ważnym 
i oczekiwanym przez młodzież obiektem sportowo – rekreacyjnym w parku. Na terenie MOSiRu (basen miejski) w tym roku zostanie zakończona budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego, co wreszcie sprawi, że całość obiektu będzie bezpieczna, ale także piękniejsza 
i nowocześniejsza.

W tym roku również zostanie wymienionych kolejne 11 wiat przystankowych, będzie się zwiększać ilość koszy na śmieci oraz ławek miejskich, które sukcesywnie będą lokowane w dzielnicach miasta (oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel).
Uzupełniane będą również o nowe urządzenia zabawowe już istniejące place zabaw przy placówkach oświatowych SP nr 1, SP nr 2 oraz Przedszkolu Miejskim.
Kontynuowane będą prace przy zagospodarowaniu terenu tzw. „PASTERNIKA” przy 
ul. Dworcowej.

W tym roku rozpoczniemy również prace ziemne, które mają na celu uporządkowanie terenów przyległych do MOSiR-u i zbiornika wodnego tzw. „LASKU BRZOZOWEGO”, który w przyszłości będzie wchodził w skład parku miejskiego.
Przystąpimy do rozplantowania ogromnego nadkładu ziemnego usytuowanego 
w centralnej części parku za „ORLIKIEM”.

W miarę poprawiającej się sytuacji finansowej gminy z roku na rok zwiększane są środki w budżecie miasta na utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni w Porębie, a także na zakupy elementów małej infrastruktury miejskiej.
Praktycznie wszystkie zadania z tego zakresu powierzone zostały spółce miejskiej MPWiK, co sprawia, że nasze budżetowe pieniądze pozostają w mieście (w spółce) umożliwiając znacznie szybszy rozwój MPWiK-u poprzez zakup nowych pojazdów, specjalistycznych urządzeń i narzędzi.

Jednakże pomimo zwiększania ilości pieniędzy na bieżące potrzeby w tym zakresie, wszyscy widzicie jak wielkie były i nadal są zapóźnienia w tym obszarze, jak wiele zaległości jeszcze zostało do nadrobienia. Piszę o tym, aby Wam uświadomić, że tylko wspólnym wysiłkiem nas wszystkich możemy o wiele szybciej, znacząco skrócić czas powrotu do normalności i uczynić Nasze Miasto – pięknym, ukwieconym, schludnym, z którego Wszyscy będziemy dumni, a sąsiedzi i goście będą Go nam zazdrościć.
Oczekuję na Wasze wsparcie w tym zakresie i gorąco wierzę, że zaangażujecie się Wszyscy w miarę swoich możliwości w różnego rodzaju prace oraz sąsiedzkie inicjatywy 
w poszczególnych dzielnicach miasta. Bardzo liczę na wszelkiego tego typu działania mieszkańców bloków spółdzielczych, a także budynków wielorodzinnych będących 
w zarządzie „A2M” i „Cztery Kąty”. Mam nadzieję, że do tego „wiosennego sprzątania miasta” aktywnie włączą się placówki oświatowe, stowarzyszenia ogrodowe, strażacy OSP i wszyscy właściciele domów jednorodzinnych.

Chciałbym abyśmy potraktowali miesiąc kwiecień i pierwszą dekadę maja jako czas gruntownych porządków pozimowych, ale także wiosennego sprzątania 
i upiększania naszych posesji przydomowych, ogrodów działkowych, balkonów. Jednocześnie jak co roku zwracam się do Was z apelem, abyście w ramach wsparcia działań gminy w tym zakresie, wykazali się obywatelską solidarnością i w ramach pracy na rzecz naszej wspólnoty lokalnej uprzątnęli również tereny gminy bezpośrednio przylegające do Waszych nieruchomości.
Ten nawet niewielki jednostkowy wysiłek zwielokrotniony poprzez Wasz liczny udział w akcji przyniesie Nam w konsekwencji wielkie korzyści.
Po pierwsze uczynimy Nasze Miasto piękniejszym. Po drugie wskazujemy naszym dzieciom i młodzieży, że wszyscy musimy zabiegać o czystość miasta i środowiska. Po trzecie wreszcie, tyle ile zrobimy społecznie na rzecz Naszej wspólnoty o tyle mniej będziemy zmuszeni wydać z kasy miasta, a zaoszczędzone w ten mądry sposób pieniądze będziemy mogli przeznaczać na kolejne, jakże potrzebne inwestycje miejskie.

NASZA PORĘBA NAJPIĘKNIEJSZYM MIASTEM!

Ryszard Spyra -Burmistrz Miasta Poręba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię