Mieszkańcy Poręby mogą zostać ławnikami

0
461

Chcesz zostać ławnikiem? Teraz mieszkańcy Poręby mają taką szansę, do 30 czerwca zgłaszać można swoją kandydaturę. Ławników poszukuje Sąd Okręgowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Zawierciu oraz Sąd Pracy.

Zgodnie z przepisami prawa, kandydatów na ławników zgłaszać może prezes właściwego sądu, ale też stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (poza partiami politycznymi).

Kandydatury zgłaszać może także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Karty zgłoszeniowe składać można w Urzędzie Miasta Poręba do 30 czerwca tego roku (do pokoju nr 7, w godzinach pracy urzędu). Wzór karty zgłoszeniowej, a także szczegółowe informacje znaleźć można na stronie BIP/ogłoszenia Urzędu Miasta Poręba (https://bip.umporeba.finn.pl/bipkod/12697194)

Kto ma szansę zostać ławnikiem? Tzw. sędzią społecznym może zostać każdy, kto ma ukończone 30 lat, ale nie przekroczył 70 lat, jest obywatelem polskim, ma co najmniej średnie wykształcenie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma dobre zdrowie oraz czystą kartotekę karną.

Warto pamiętać o tym, że poza ważną funkcją społeczną, ławnik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie wynoszące ok. 60 zł dziennie. Jeśli ławnik mieszka poza siedzibą sądu, otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię