List do Mieszkańców dzielnic Krzemiendy, Krawcy i Dziechciarzy

2
740
List do Mieszkańców dzielnic Krzemiendy ,Krawcy i Dziechciarzy

Szanowni Mieszkańcy,
zwracam się do Was, ponieważ po wystąpieniu Pana Radnego Gabriela Zielińskiego na ostatniej sesji Rady Miasta czuję się zobowiązany wyjaśnić Wam pewne kwestie i przybliżyć Wam rys historyczny finansów naszej Gminy, a tym samym Waszej placówki tj. byłej Szkoły Podstawowej nr 3.

Drodzy Mieszkańcy, ja również jestem zwykłym człowiekiem tak jak Wy. Mam swoje uczucia i emocje. Nieprawdą jest, że jestem dumny z zamknięcia szkoły i pozbawienia ludzi pracy. W roku 2016 kiedy wprowadziłem program postępowania naprawczego z ciężkim sumieniem przystąpiłem do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3. Nie mniej jednak przy tej okazji chciałem przypomnieć, że proponowałem Wam współpracę. Niejednokrotnie zanim rozpocząłem proces likwidacji rozmawiałem z władzami Stowarzyszenia PRYMUSEK , aby Waszą Szkołę przekształcić w Stowarzyszenie, aby Państwo sami mogli decydować o swoich losach. Jednak wówczas słuchaliście buntowników, którzy tak naprawdę winni są tej całej tej sytuacji w Mieście. Pozwolę sobie odświeżyć Państwu pamięć i przypomnieć ,że zła historia Poręby zaczęła się już w 2011 roku. To wówczas pojawiły się pierwsze zobowiązania wymagalne ( 147 112, 93 zł) w sprawozdaniu RB -28 S z wykonania wydatków budżetowych. Rok 2012 to już tylko rosnące zobowiązania wymagalne (358 217,84 zł) , stan środków na rachunku bankowym w sprawozdaniu wyniósł 0,00 zł ( sprawozdanie RB –ST), niezabezpieczona została subwencja oświatowa, niespłacony był kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Gminy. Rok 2013 – sytuacja staje się znacznie poważniejsza – rosną zobowiązania wymagalne (1 464 041,46 zł) stan konta bankowego na koniec roku 0,00 zł, niezabezpieczona subwencja oświatowa, niespłacony kredyt obrotowy. I wreszcie kumulacja problemów finansowych to rok 2014 – ogromne zobowiązana wymagalne (1 708 244,02 zł), zajęcie kont bankowych jednostek oświatowych przez ZUS, na koncie Gminy tylko 14 485,93 zł, niezabezpieczona subwencja oświatowa na rok 2015. Tak właśnie drodzy Mieszkańcy przedstawiają się prawdziwe dane naszej Gminy w poprzedniej kadencji. Myślę, że Wielu z Was nie miało na ten temat żadnej wiedzy. Wszystkie te długi dotyczyły również Szkoły Podstawowej nr 3. Nauczyciele i obsługa nie dostawali na czas wynagrodzenia, nie opłacano od nich składek ZUS ani podatku do US, nie wypłacano funduszu socjalnego, nie płacono podstawowych opłat za wodę i energię elektryczną. Zadajcie sobie więc Państwo pytanie „Kto jest winien zamknięcia placówki” ? Dlaczego Was nie informowano o sytuacji Miasta, dlaczego kiedy kupowaliście do Szkoły papier toaletowy i środki czystości poprzedni burmistrz podpisywał kolejny kredyt , bądź poręczał pożyczkę byłej spółce MPGKiM, którą w efekcie i tak spłaciła Gmina. A kto to jest Gmina? To my drodzy Mieszkańcy, to my spłaciliśmy pożyczkę zaciągniętą w Magellanie naszymi podatkami, które tak naprawdę powinny być przeznaczone na przysłowiowy papier toaletowy i środki czystości do Waszej szkoły. Ja nie szukam usprawiedliwienia, bo tego powinni szukać inni, ja tylko proszę o zrozumienie i analizę prawdziwej sytuacji w jakiej jeszcze do niedawna była nasza Gmina. Tak jak wcześniej pisałem jestem człowiekiem i dobrze rozumiem Wasze odczucia. Doceniam Wasz trud i zaangażowanie jakie włożyli Państwo podczas funkcjonowania tej placówki. Wiem, że staraliście się aby ją upiększyć, doposażać, pomalować, aby było lepiej. Ale niestety tak myśleliście tylko WY. Miejcie świadomość, że z chwilą kiedy Państwo przeznaczali swoje pieniądze i czas na polepszenie warunków edukacyjnych Waszych dzieci, poprzedni Włodarz podpisywał kolejną umowę na kredyt, bądź przypuszczalnie fikcyjne „doradztwo finansowe”, bo takie umowy w ówczesnych czasach były częste. Nie znajduję uzasadnienia jak można było w obliczu rosnących zobowiązań wymagalnych myśleć o kolejnym długu Miasta. Proszę sobie zatem samemu odpowiedzieć na pytanie, jaką przesłanką kierowali się poprzedni Radni i Burmistrz, aby w już istniejącej trudnej sytuacji finansowej Miasta budować halę sportową za 8 mln zł z czego 5 500 000,00 zł to kredyt. Jakie były argumenty i czyja potrzeba budowy tak drogiego w utrzymaniu obiektu? Proszę sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie dlaczego nie przeznaczono tych pieniędzy na doposażenie szkoły i przedszkola , dlaczego nie wymieniano instalacji elektrycznych i odgromowych, których stan zagrażał życiu i bezpieczeństwu dzieci, bo nie spełniały żadnych norm bezpieczeństwa. Dlaczego nie wybudowano boisk wielofunkcyjnych, kiedy były na to środki zewnętrzne i dlaczego nieustannie rolowano dług nie mówiąc o tym społeczeństwu? Szanowni Państwo ja nie oczekuje od Was poklasku, oczekuję jedynie Waszej świadomości , obiektywnej oceny i głębokiej analizy, kto tak naprawdę doprowadził naszą miejscowość do zapaści finansowej. Dlaczego przez lata ukrywano problem i wmawiano Wam, że nie ma wpływów do budżetu? Dochody cały czas były i to w powiększonej wysokości, bo w ówczesnym czasie były również duże wpływy z mandatów wystawianych przez straż miejską za przekroczenie prędkości. Odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie sami, gdzie rozdysponowano Wasze pieniądze… W chwili obecnej mogę z całą odpowiedzialnością oświadczyć Państwu, że w ciągu dwóch ostatnich lat zainwestowaliśmy w miasto 7 mln złotych. Środki te pochodziły z dochodów bieżących czyli z Waszych podatków, dzierżaw, najmu lokali, czynszu itp. Nic więcej nie będę Wam tłumaczył, bo tłumaczyć muszą się inni. Uważam, że ogromnym błędem było słuchanie plotek i uleganie tym, którzy manipulowali opinią społeczną przez lata. Jeżeli w roku 2016 zechcielibyście mnie posłuchać i przekształcić Waszą placówkę w szkołę stowarzyszeniową, to w chwili obecnej , kiedy odzyskaliśmy płynność finansową, nasza Współpraca układałaby się bardzo dobrze ,a my jako samorząd na pewno nie szczędzilibyśmy środków na dofinansowanie Waszej działalności. Tak się jednak nie stało czego bardzo żałuję. Jedyne co mogę Wam obiecać mając świadomość, że ten budynek to Wasze wspomnienia, Wasza tradycja, Wasz trud i włożona praca na rzecz byłej szkoły, nigdy podczas mojej kadencji nie zostanie sprzedany. Chcę aby tętniło tam życie, aby dzieci i młodzież z Waszych dzielnic mogły korzystać z boiska sportowego, placu zabaw, który wybudujemy w 2019 roku, a w przyszłości z filii biblioteki, którą planujemy tam otworzyć, aby dorośli również mieli swoje miejsce spotkań. Dlatego też, Drodzy Mieszkańcy nie miejcie do mnie pretensji, bo tak naprawdę nie ja jestem autorem tego przykrego scenariusza, który napisano dla naszego Miasta .Ja jedynie jako Radny byłem ostatnim ogniwem w tej zawoalowanej przykrej historii Gminy Poręba. Przez lata w naszej miejscowości nie szukano źródła „choroby” tylko leczono jej objawy kredytem. Ja stanąłem w obliczu rozsianego procesu zapaści finansowej Miasta. Dlatego też musiałem działać szybko i stanowczo by sięgnąć do źródła i przyczyn powstałej sytuacji. W efekcie okazało się, że niektóre działania mojego poprzednika są nie do odwrócenia, a w 2015 roku ujawniały się coraz to nowsze długi, na które Gmina nie mała pieniędzy. Dlatego też jako odpowiedzialny Włodarz musiałem podjąć drastyczne kroki aby uratować to Miasto. Zdaję sobie sprawę, że część z Was wyrzuci ten list do kosza. Mam jednak nadzieję, że pozostała część społeczeństwa zacznie analizować i myśleć jak to naprawdę było w poprzednich latach i nie dopuści do władzy ludzi nieodpowiedzialnych.

Kończąc mój apel do Was proszę , aby Państwo bez względu na wybór kandydata i wynik wyborów, poszli do głosownia. Wasz los leży w Państwa rękach, więc korzystajcie z prawa demokratycznego wyboru i zadecydujcie sami o sobie.

Z poważaniem:
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię