Spotkania Informacyjne ws. Studium

1
2162

Informacja Burmistrza Miasta Poręba

Informuję, że przeprowadzone zostaną spotkania dotyczące sporządzenia nowej edycji STUDIUM I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POREBA.

Spotkania informacyjne z udziałem projektantów dla w/w Studium odbędą się w sali Konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie w dniach:

11 lutego 2020 r (wtorek) – od godz.12:00 do 18:30,
18 lutego 2020 r (wtorek) – od godz. 12:00 do 16:30.

Informacja Burmistrza Miasta Poreba

Kierunki zagospodarowania przestrzenego_opis

Prognoza OOŚ projektu Studium Poręba – rysunek

Infrastruktura_techniczna_i_komunikacja

Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego

Stan zagospodarowania i użytkowania terenu

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek

Prognoza_OOŚ projektu_Studium_Poręba – tekst

Uzasadnienie_synteza

Kierunki zagospodarowania przestrzennego dzialki ewidencyjne

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Postulaty

1 KOMENTARZ

  1. Zgodnie z zapisami studium cytuję : „Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów oznaczonych MN:  zabudowa usługowa użyteczności publicznej, realizowana w budynkach niemieszkalnych (towarzyszących zabudowie mieszkaniowej) lub mieszkalnych, w tym związane z produkcją rolniczą, z wyjątkiem funkcji uciążliwych dla otoczenia.” – czy mam rozumieć , że w zabudowie MN dopuszcza się np. usługi biurowe , lekarskie przez adaptację pomieszczeń lub ich części , przebudowę i rozbudowę ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię