Komunikat – o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

0
364

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

      Urząd Miasta Poręba przypomina mieszkańcom o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

      Należyta segregacja jest konieczna dla osiągnięcia przez Gminę Poręba wymaganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów (tworzywa, metal, szkło) a także odpowiedniego poziomu ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone). 

      W związku z powyższym  informujemy, że będą prowadzone szczegółowe kontrole w zakresie prawidłowości segregacji a w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie właściciel będzie obciążony podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Ewentualne działania sankcyjne skutkujące podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozpoczną się od dnia 1 marca 2020 roku.

       Poniżej przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Komunikat segregacja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię