Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych w Porębie

0
241

Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych w Porębie

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988)  Urząd Miasta Poręba informuje, że zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać
najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu
(tj. poniedziałek – wtorek od 730 do 1630,
środa-czwartek od 730 do 1530 ,
piątek od 730 do 1330).  

Zgłoszenie może zostać:

1)  dostarczone bezpośrednio do Urzędu na adres:

Urząd Miasta Poręba

ul. Dworcowa 1

42-480 Poręba

parter pok. Nr 2

  1. przesłanie do urzędu pocztą lub kurierem  na adres:

Urząd Miasta Poręba

ul. Dworcowa 1

42-480 Poręba

o dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do urzędu a nie data jego nadania

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

obywatelski@umporeba.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, 
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

W przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia kandydatów w dniu 12 czerwca 2020 r. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  503 023 441, w godz. pracy Urzędu Miasta Poręba.

Jednocześnie z uwagi na Zarządzenie Burmistrza Miasta Poręba nr 91/2020
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Poręba – ustalonego na dzień 12 czerwca 2020 r. prosimy o zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Porębie do dnia 10 czerwca br. w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek – wtorek od 7
30 do 1630, środa od 730 do 1530 ).  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię