Informacja – opłata od posiadania psów za 2019 rok

0
310
podatek pies

INFORMACJA DLA PODATNIKA
DOTYCZY: opłata od posiadania psów za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.); zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poręba nr XVIII/106/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poręba nr III/18/18 z dnia 17 grudnia 2018r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/106/15 Rady Miasta Poręba z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
Referat Finansowo-Księgowy informuje o konieczności dokonania opłaty od posiadanego psa w kwocie odpowiadającej ilości posiadanych psów.
Roczna opłata za jednego psa wynosi 30,00 zł.

Opłata winna być wnoszona bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Poręba, u inkasenta (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poręba” w Porębie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie) lub na konto:
02 8437 0002 0130 0910 7056 0001
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Filia 
w Porębie
w tytule wpisując opłata od posiadania psa.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu:
32 67 71 355 wew. 113

Z poważaniem,
Skarbnik Miasta Poręba
Joanna Mucha

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię